GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Ben je als arbeider minstens 1 maand in dienst? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Verlies deze 3 puntjes dan wel niet uit het oog:

1. Verwittig onmiddellijk je werkgever!
2. Bezorg je medisch attest (als het arbeidsreglement dat voorschrijft) aan je werkgever binnen de voorgeschreven termijn.
3. Als er controle volgt, dan moet je die verplicht ondergaan.

Gewaarborgd loon

Na een maand dienst heb je als arbeider recht op gewaarborgd loon. Je normale loon wordt uitbetaald bij een ziekte die minder dan 14 dagen duurt (volgens het medisch attest). Als een ziekte langer duurt dan 14 dagen, ontvang je je normale loon gedurende 4 weken. Daarvan komt een deel van je werkgever en wordt het ander deel bijgepast door het ziekenfonds.

Wat vraag je aan je behandelende dokter?

• Medisch attest met daarop:

- de arbeidsongeschiktheid
- de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid
- of je al dan niet je woning mag verlaten met het oog op de controle

Bezorg dit attest binnen de 2 werkdagen (tenzij anders vermeld in je arbeidsreglement) aan je werkgever.

• Aangifte van arbeidsongeschiktheid

Wanneer je langer dan 14 dagen ziek bent, moet je aangifte doen van je arbeidsongeschiktheid via een formulier. Dit formulier wordt door je ziekenfonds uitgereikt en laat je invullen door je behandelende arts. Deze aangifte is noodzakelijk om een tegemoetkoming van je ziekenfonds te kunnen ontvangen.

Let op! Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kunt gaan werken.

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je onmiddellijk een nieuw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum noteren. Anders zal je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

Ziekenfonds

Na een maand van ziekte betaalt het ziekenfonds je een ziekte-uitkering die overeenkomt met 60 % van je (geplafonneerd) loon. Op de ziekte-uitkering is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Ze wordt wel belast zoals loon, maar er is een belastingvermindering voorzien.

Voorwaarden ziekte-uitkering

Om recht te hebben op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

• Je bent sinds 12 maanden (wachttijd) ingeschreven bij een ziekenfonds en hebt in die periode minstens 180 dagen gewerkt. Als deeltijdse werknemer moet je gedurende 12 maanden 800 arbeidsuren bewijzen. Als dat nodig blijkt, kan de wachttijd voor deeltijdse arbeiders verlengd worden tot hoogstens 36 maanden.
• Je beschikt over een geneeskundig getuigschrift.
• Je hebt de aangifte van arbeidsongeschiktheid ingediend.
• Het inlichtingenblad dat je van je ziekenfonds ontvangt, heb je zorgvuldig ingevuld. Een gedeelte is bestemd voor de werkgever.

Controle

Als je afwezig bent wegens ziekte, kunnen de werkgever en/of het ziekenfonds je laten controleren door een controlearts. Je bent verplicht om deze controle te ondergaan, op voorwaarde dat ze wordt uitgevoerd door een erkend arts.

De wet betreffende het eenheidsstatuut voorziet dat er een dagdeel van 4 aaneengesloten uren (tussen 7 uur en 20 uur) mag worden vastgelegd, waarin de werknemer zich ter beschikking houdt voor een bezoek van de controlearts (in opdracht van de werkgever). Dit kan worden geregeld via een sectorale cao, via een ondernemingsovereenkomst of via een aanpassing van het arbeidsreglement.

Mag je volgens het medisch attest je woning niet verlaten en werd er een dagdeel van 4 aaneengesloten uren vastgelegd, dan wordt van je verwacht dat je de controlearts binnen dat tijdsbestek bij jou thuis ontvangt. Als de arts voor een gesloten deur staat, wordt ervan uitgegaan dat je de controle onmogelijk hebt gemaakt.

Vermeldt het medisch attest dat je je woning wel mag verlaten, maar er werd een dagdeel van 4 aaneengesloten uren vastgelegd, dan moet je thuisblijven binnen dat tijdsbestek. In sommige gevallen kun je verplicht worden om je aan te melden in de praktijk van de controlearts. Je verplaatsingskosten worden vergoed door je werkgever, als je gebruik maakt van het openbaar vervoer of in uitzonderlijke gevallen van een privévervoermiddel. Ook de kosten voor het medisch onderzoek zijn altijd ten laste van de werkgever.

Als de controlearts je arbeidsgeschikt verklaart en je het werk niet hervat, kun je je recht op gewaarborgd loon verliezen. Dat kan vanaf de datum van de eerste uitnodiging voor een afspraak in de dokterspraktijk of van het eerste huisbezoek van de controlearts. De periode van arbeidsongeschiktheid waarover geen geschil bestaat, valt hierbuiten.

Als je het niet eens bent met de bevindingen van de controlearts, dan moet je dit laten noteren in het schriftelijke verslag. Het is ook mogelijk dat de attesten van je huisarts en de controlearts tegenstrijdig zijn.

In dit geval is het mogelijk om binnen de 2 werkdagen nadat je het verslag van de controlearts hebt ontvangen, een scheidsrechterlijke procedure op te starten. Neem daartoe zo snel mogelijk contact op met je afgevaardigde of secretaris.

Wijziging aangifte vanaf 1 januari 2016!

Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kunt gaan werken. Dat is nieuw!

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je vanaf 2016 onmiddellijk een nieuw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum noteren. Anders zul je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

sidebar2

sidebar3