GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Als bij de geboorte van een kind enkel een afstammingsband vaststaat ten aanzien van de moeder, heb je als meeouder (het kan gaan om de lesbische partner van de moeder of om een mannelijke partner die het kind niet heeft erkend) het recht om gedurende 15 dagen van het werk afwezig te zijn. Deze dagen zijn te kiezen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Het recht komt toe aan de meeouder-werknemer die op het ogenblik van de geboorte gehuwd is of wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat. Ook de feitelijk samenwonende partner kan geboorteverlof opnemen als hij of zij op duurzame wijze samenwoont met de moeder.

De 3 eerste dagen zijn ten laste van de werkgever, de 12 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds. 

De werknemer die gebruik maakt van het geboorteverlof, geniet ontslagbescherming.

sidebar2

sidebar3