ABVV-Metaal is een door en door rode vakbond. Wat dat concreet betekent, leggen we je graag uit.

Het politieke milieu en de democratie in België ondergaan een diepe crisis. Die is een weerspiegeling van het democratisch deficit, de sanerende tendens en het neoliberaal succes op Europees niveau. Bovendien wordt het sociaal overleg in België steeds meer uitgehold, wat samen met het succes van (centrum-)rechts de kloof aantoont tussen onze organisatie en de politieke macht.

Voor ABVV-Metaal is het daarom nu meer dan ooit van belang om prioriteiten te stellen. Het is hoog tijd om te zeggen waar het op staat. Ideologische keuzes zijn weer helemaal aan de orde, willen we een sociaal tegenwicht vormen tegen het neoliberalisme dat helemaal bon ton is dezer dagen.

Het moeten door en door rode oplossingen zijn die blijk geven van een zin voor solidariteit en rechtvaardigheid en die progressief, toekomstgericht en ruimdenkend zijn.

Wij staan achter relevante oplossingen met het oog op economische groei en het behoud van onze industrie, de motor en de basis van onze welvaart, zonder het sociale aspect te vergeten. Wij maken door en door rode keuzes die niet leiden tot de uitsluiting of armoede van bepaalde groepen, maar die oplossingen aanreiken waar zowel werknemers als onze industrie baat bij hebben.

ABVV-Metaal ambieert een warme en solidaire maatschappij:

  • met een ingebouwde bescherming tegen de sociale risico's van het leven
  • met recht op gratis en degelijk onderwijs voor iedereen
  • met recht op werk voor iedereen
  • met aandacht voor een leefbaar milieu
  • binnen een sociaal Europa
  • met eerlijk verdeelde en rechtvaardige lasten en belastingen
  • met gelijk loon voor gelijk werk
  • waar de combinatie van werk en een gezin haalbaar is
  • waar diversiteit een troef is

Voortgaand op deze menselijke keuzes, ijvert ABVV-Metaal ook sinds jaar en dag voor een volwaardig eenheidsstatuut. Het bestaan van een arbeiders- en bediendenstatuut getuigt van een geïnstitutionaliseerde discriminatie. Sinds 31 december 2013 heeft de regering al komaf gemaakt met de carenzdag en heeft ze de opzegtermijnen geharmoniseerd.

ABVV-Metaal gaat verder tot er sprake is van een gelijk statuut voor arbeiders en bedienden met een maandloon voor iedereen, met dezelfde berekening van vakantiedagen en -geld en met dezelfde regeling voor tijdelijke werkloosheid. Zelfs al zal dit verregaande gevolgen hebben voor het sociaal overleg en voor de structuur van onze vakbond.

Download onze statuten (update 24/01/23)

Cover Statuten