ABVV-Metaal tot je dienst. Wat kunnen wij voor jou doen? De leden van ABVV-Metaal mogen in ruil voor hun lidmaatschap een reeks voordelen verwachten.

ABVV-Metaal vertegenwoordigt en verdedigt jou

Vakbonden en werkgevers onderhandelen om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten op interprofessioneel niveau (voor alle werknemers van dit land), op sectorniveau (voor alle metaalsectoren) en op bedrijfsniveau (voor alle
arbeiders binnen een onderneming). De akkoorden op interprofessioneel en sectorniveau gelden voor alle bedrijven, ook al is er geen vakbondsvertegenwoordiging. ABVV-Metaal is woordvoerder van iedere arbeider in de metaalsector.

ABVV-Metaal staat ook achter jou, als je een individueel probleem hebt, bijv. bij een conflict met je werkgever. We proberen zoveel mogelijk op te lossen met overleg. Toch schuwen wij geen juridische stappen en kun je op gratis rechtsbijstand rekenen, als dat nodig is.

Voor eerstelijnshulp neem je contact op met je afgevaardigde, secretaris, plaatselijk ABVV-Metaal-kantoor of surf naar ons e-loket.

ABVV-Metaal informeert je en houdt je op de hoogte

Een nieuwe wet in de maak die wel eens een invloed kan hebben op jouw situatie? Indexering van de lonen in jouw sector op komst? ABVV-Metaal laat het je weten. Behalve de tweewekelijkse nieuwsbrief voor onze militanten, schrijven wij aan de metaalpagina van De Nieuwe Werker, het ledenblad van het ABVV.

Onze ervaren studiedienst houdt de laatste ontwikkelingen in het politiek en sociaal landschap nauwlettend in de gaten. Zo verspreiden we nieuws dat onze leden aanbelangt op deze website en via pamfletten en brochures. De adviseurs
van onze studiedienst schrijven bovendien de Op Zak-boekjes, nadat ze zelf de sectoronderhandelingen hebben bijgewoond (en de onderhandelaars technische ondersteuning geboden hebben).

Het communicatief stokpaardje van ABVV-Metaal? Dat is ongetwijfeld M@gMetal, ons trimestrieel e-magazine voor onze leden (en al wie graag geëntertaind wordt). Met M@gMetal koppelen we het nuttige aan het aangename: interviews met interessante figuren, de mensen van de werkvloer aan het woord, relevante infographics, scherpe columns, en zoveel meer.

Je vindt ons ook op Facebook en Twitter.

ABVV-Metaal levert opgeleide militanten af

Onze militanten en afgevaardigden in de bedrijven zijn de ambassadeurs van ABVV-Metaal. Dat doen ze bovendien op vrijwillige basis. ABVV-Metaal stuurt hen graag gewapend met kennis en zelfvertrouwen op het terrein. De vormingsdienst van ABVV-Metaal biedt een complete all-in-vorming in syndicale, maatschappelijke en politieke thema's aan militanten en afgevaardigden die dat zien zitten. Wie meer wil weten, kan terecht bij zijn of haar secretaris.

ABVV-Metaal zorgt voor correcte uitbetalingen

De metaalsectoren beschikken over Fondsen voor Bestaanszekerheid, die bovenop de sociale zekerheid vergoedingen uitbetalen. In geval van tijdelijke of volledige werkloosheid, langdurige ziekte en SWT zorgt ABVV-Metaal ervoor dat je de juiste aanvullende vergoeding ontvangt.

Breekt er in de onderneming een conflict uit met een staking als gevolg, dan ontvang je een stakingsvergoeding (als je meer dan 6 maanden lid bent) die het loonverlies gedeeltelijk compenseert. Die vergoeding bedraagt:

* tijdens de 1e week: 40 euro/dag

* vanaf de 2e week: 46,75 euro/dag

* vanaf de 5e week: 55,25 euro/dag

* vanaf de 9e week: 60,72 euro/dag

Elk jaar in november ontvangen de leden van ABVV-Metaal een syndicale premie. Het bedrag hangt af van de hoogte van de bijdrage die je betaalt. In 2014 was het maximumbedrag 120 euro voor de actieven.