Vorming
ABVV-Metaal

Durf denken, spreken en handelen

 

Onze agenda voor volgend schooljaar is klaar. Je kan hier ontdekken wanneer in jouw regio/federatie vorming wordt gegeven.

Thema’s in deel 1

  • Samen met de andere kandidaten campagne voeren d.m.v. assertief een gesprek aan te gaan, met een positieve en geloofwaardige boodschap, met een collega en hem/haar te overtuigen om voor het ABVV te stemmen.
  • Inzicht hebben in de procedure van de SV met enkele belangrijke actiemomenten.
  • De waarden van het ABVV kunnen uitdragen.
  • Kennis maken met onze manier van vorming geven (zich thuis voelen).


Thema’s in deel 2

  • Als verkozenen voorbereid zijn op de eerste maanden als gemandateerden, zoals installatievergadering met de bespreking van het huishoudelijk reglement.
  • Als niet-verkozenen de persoonlijke of collectieve uitslag van de SV ventileren en de teleurstelling omzetten in een positief engagement.
  • Op zoek gaan naar de mogelijkheden tot samenwerking met de verkozenen en uitdagingen voor de toekomst als ABVV-werking.
  • Goesting doen krijgen in syndicaal werk en vorming volgen (een engagement).
     

FED AL

 

KICK OFF 210 x 400 mm 2

FED OW