Vorming
ABVV-Metaal

Durf denken, spreken en handelen

 

Inzetten op levenslang leren is een kerntaak van een moderne vakbond. Vorming kent geen grenzen, noch fysiek of online. Geen pandemie kon ons tegenhouden en een omschakeling van fysieke naar online lesgeven werd vlot uitgewerkt. Vorming 360° … zal wel zijn! 

De ABVV-Metaal-vormingsdienst heeft het afgelopen jaar bergen verzet. Bergen kennis en inzichten werden online met BTB- en ABVV-Metaaldelegees gedeeld. Het schooljaar werd eind mei officieel afgesloten en met wat voor cijfers op het rapport …


5502 Y21 ABVV Metaal Vorming infographics 022

Wat een team!
Naast de ervaren en immer enthousiaste vormingmedewerkers en gastpresentatoren zetten we ook graag alle begeleiders even in de bloemetjes. Zij bemanden de chatroom en beantwoordden meer dan 2000 vragen. Zij bevoorraadden ook tijdens de live-uitzending het team van speciale vragen tijdens de Q&A-rondes. Ook alle videogetuigenissen die de thema’s ondersteunden, werden door de deelnemers gesmaakt. Dank-je-wel aan alle ervaren delegees die hun ervaringen voor de camera’s wilden delen, zij gaven mee kleur aan de uitzendingen.
Wat staat er nog op de agenda?
Nu die kennis en inzichten zijn gedeeld wordt het tijd om ze te leren toepassen. En hoera … dat kan vanaf september terug in fysieke vorm. De basisvorming gaat in het nieuwe jaar eindelijk van start. De deelnemers nemen dan hun online vergaarde bagage mee en leren trainen in echte situaties, geholpen door dezelfde groep professionele en ervaren begeleiders en vormingmedewerkers. Ook de EFI- en JAP-studiedagen staan weer op de kalender en we vergeten de ervaren delegees niet te bevoorraden met nieuwe kennis en inzichten die we aanbieden via themagerichte vormingen.
Digitaal leren niet meer weg te denken

Maar de online ervaringen van de afgelopen maanden zal ook waardevol nog verder gebruikt worden in de toekomst. Het vormingsteam is gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en op zoek te gaan naar een goede balans tussen online en fysieke vormingen. Er valt nog zoveel (levenslang) te leren!

WIL JIJ DEELNEMEN AAN DE BASISVORMING VANAF SEPTEMBER?

Contacteer dan jouw hoofddelegee, propagandist of secretaris.
Meer informatie over de basisvormingen? Klik hier