VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Op 12 mei komt burgerinitiatief Hart Boven Hard op straat met de grondwet onder de arm. Artikel 23 van die grondwet stelt namelijk dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Met een betoging eist Hart Boven Hard dat recht op: Right(s) now!
Ook op 12 mei wordt in Antwerpen een Stille Mars tegen (seksueel) geweld georganiseerd. Meer info vind je op de Facebook-pagina.
Het ABVV houdt op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht. Die dag zullen er over het hele land regionale acties gevoerd worden, alsook symbolische acties in het Brusselse. Wie wil deelnemen, neemt best contact op met zijn of haar secretaris voor de praktische info.