VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

De metaalsector (PC 111) is een belangrijke economische sector.  De sector telt meer dan 2.000 ondernemingen en 37.000 betrokken werknemers werken in onderaanneming (bijna een kwart van de werknemers). In de sector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering Het is  vooral bij de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten dat er misbruiken vastgesteld worden.

De prijsdruk op sommige ondernemingen is zodanig groot dat er situaties ontstaan waarbij vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden niet meer gerespecteerd worden, wat tot een ongelijk speelveld leidt ten overstaan van de bonafide ondernemingen en arbeidskrachten in de sector.

De sector is al lang begaan met problematiek van sociale dumping en oneerlijke concurrentie. In het vorige sectoraal akkoord werden afspraken gemaakt om gezamenlijke acties te voeren in deze strijd. Het “Plan voor eerlijke concurrentie” dat de sociale partners afsloten met Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Philippe De Backer, is hier het resultaat van.

De eerste betrachting is om sociale fraude aan de bron te voorkomen (preventie) in plaats van ze achteraf te moeten opsporen en sanctioneren (repressie). Om de sociale fraude aan de voordeur te stoppen is er onder meer nood aan eenvoudiger en duidelijker regels, aangepast aan de realiteit op het terrein, zodat een grotere rechtszekerheid mogelijk wordt. Ook meer transparantie en een hogere pakkans moeten de potentiële fraudeurs ontmoedigen.

Het terugdringen van sociale fraude is een win-win-win voor zowel werkgevers, werknemers als overheid. Het Plan voorziet maatregelen op nationaal, Benelux en Europees vlak.

Sinds 2014 lanceerden de sociale partners van het PC 111 de uitgifte van zgn. “Metaalbadges” via het Fonds voor Besstaanszekerheid van de Metaal. In eerste instantie moeten deze badges, als individueel identificatiemiddel,  de transparantie van de werkzaamheden op de bouwplaatsen vergroten en de controle vergemakkelijken. Op de tweede plaats kan deze badge ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichte aanwezigheidsregistratie. Voor ons is het belangrijk dat deze metalbadges een wettelijk kader krijgen. Ook een toegang tot de databanken van DIMOSA en LIMOSA (zoals in de bouw) is onontbeerlijk.

Het Plan voorziet een hele resem van maatregelen. “We weten ook wel dat daarmee niet alle problemen van de baan zijn, of dat de oneerlijke concurrentie opgelost is. Zo naïef zijn we niet, maar als de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, en als we op Europees vlak verder werk maken van meer coherentie in de bestaande regelgeving en de in de lidstaten gehanteerde verschillende verplichtingen voor buitenlandse ondernemingen en hun werknemers, dan zetten we alvast een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Herwig Jorissen, Voorzitter ABVV-Metaal.

Download hier het volledige plan.