VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

De Europese Commissie onderzoekt hoe ze de arbeidsmarkt en de socialezekerheidsstelsels binnen de EU kan verbeteren via een openbare raadpleging over de 'Europese pijler van sociale rechten'. Verschillende Europese vakbonden, waaronder het ABVV, hebben samen een plan uitgewerkt om te antwoorden op de vragen van de Commissie. Tot 31 december 2016 hebben alle werknemers, burgers en sociale organisaties de tijd om hun stem te laten horen. Door de handen in elkaar te slaan, zal onze stem krachtig genoeg zijn en verplichten we de Commissie om naar ons te luisteren.

De Europese Commissie is eindelijk bereid om te luisteren naar haar burgers en werknemers. Ze wil via hen te weten komen hoe we Europa weer socialer kunnen maken. De vakbonden werkten een plan uit om de sociale rechten centraal op de Europese agenda te plaatsen. Dit plan benadrukt dat de sociale rechten voorrang moeten krijgen op de belangen van de grote ondernemingen en banken. Het doel van de vakbonden is om samen te strijden voor een sociaal Europa. Daaraan worden de volgende verworvenheden gelinkt:

- Waardig werk en een rechtvaardige economie

- Hogere lonen en meer levenskwaliteit

- Betere bescherming van de werknemer en betere uitvoering van de bestaande arbeidsrechten

- Gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden om komaf te maken met uitbuiting

- Een degelijke sociale zekerheid en sterke openbare diensten

- Investeringen voor meer jobs en meer werkzekerheid

- Gegarandeerde syndicale rechten en garanties voor naleving van deze rechten op de werkplek

Doe mee, vul de petitie in en laat de Europese Commissie je stem horen tegen 31 december!