VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Pensioenminister Bacquelaine zorgt er opnieuw voor dat je minder pensioen krijgt. De gelijkgestelde periodes worden afgebouwd. Dit is een nieuwe besparingsmaatregel waar wij als ABVV, maar ook de andere vakbonden niet mee akkoord gaan.

Wat is een gelijkgestelde periode?

Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

Wat is de minister van plan?

Hij wil het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperken tot 1 jaar op de volledige loopbaan. Voor de rest van de dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.

Wat zijn de gevolgen?

Voor iemand met een gemiddeld loon die op 60-jarige leeftijd op SWT gaat, is dit 78 euro pensioen minder per maand! En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.

Bereken hoeveel jij verliest met de nieuwe pensioenmaatregelen dankzij deze tool van het gemeenschappelijk vakbondsfront.