VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Over de wet-Peeters (in principe tot dusver het voorstel-Peeters) hoor en lees je veel, maar voornamelijk dat het gaat over de afschaffing van de 38-urenweek. Jammer genoeg zijn de voorstellen van onze minister van Werk veel verregaander. Daarom heeft het ABVV de website www.planpeeters.be gelanceerd waar het plan-Peeters in vraag en antwoord uit de doeken wordt gedaan.

Op deze informatieve/educatieve website vind je uitleg over het plan-Peeters in mensentaal met voorbeelden of getuigenissen waar mogelijk. Wat is het plan-Peeters nu precies? Waarover gaat het? Waarom komt de minister van Werk ermee opzetten? En belangrijker nog, wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer? De bedoeling is dat iedereen zich kan informeren over de inhoud van dit plan en kan nagaan wat dit betekent voor hem of haar.

Je kunt het plan ook zelf beoordelen en dit delen via sociale media.