VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Als vakbonden zien wij de strijd voor een leefbaar klimaat als een sociale strijd. Daarom staan wij volledig achter de betrachting van de Klimaatconferentie die loopt van 30 november tot 11 december in Parijs, met name: een wettelijk bindend akkoord waaraan alle landen in de wereld zich houden om zo de broeikasgassenconcentratie te stabiliseren op een niveau dat het klimaat er niet (al te veel) onder lijdt.

De prioriteiten die wij hierin als vakbond wensen te leggen, zijn:

1. Een hoger ambitieniveau en de benutting van het jobpotentieel van klimaatbeleid

2. Een betere klimaatfinanciering en ondersteuning aan fragiele landen

3. Een rechtvaardigde overgang voor werknemers en hun leefomgeving

Daarom is ook het ABVV aanwezig op te Klimaattop. Zo willen we mee druk uitoefenen op de onderhandelaars om een sterk klimaatakkoord uit te werken mét respect voor de werknemerssrechten. Help ons mee om druk te zetten!

Hoe?

Klik hier en word klimaatkameraad! Zo onderschrijf je de vier principes van ons manifest: 

1. Omdat het zo niet langer kan.

2. Omdat het over onze toekomst gaat, en wij daar onze zeg in willen hebben.

3. Omdat er een ander economisch systeem moet komen, eerlijk en rechtvaardig, dat noch de mens noch de aarde uitput.

4. Omdat we er alleen niet komen, maar wel door samen aan alternatieven te bouwen en te leren van elkaar.

Wil je nog verder gaan, hang dan een affiche voor je raam. Je drukt ze hier af.

Meer weten over de positie van het ABVV inzake klimaat? Lees de brochure Fight against climate blindness.