TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

De prijzen die farmaceutische firma’s vragen voor hun geneesmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Samen met andere organisaties Test-Aankoop maatregelen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken. De organisatie roept op om op te komen onze solidaire gezondheidszorg en haar petitie te ondertekenen.

Vooral bij medicijnen voor ernstige aandoeningen zoals kanker en zeldzame ziekten wordt de prijs de hoogte ingejaagd met als risico dat de ziekteverzekering er uiteindelijk toe wordt gedwongen om bepaalde behandelingen niet terug te betalen. Daarom eist Test-Aankoop dat de overheid maatregelen neemt om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken.


Farmaceutische firma’s streven schaamteloos maximale winsten na. Zo kan de prijs van een nieuw geneesmiddel om één patiënt gedurende een jaar voor kanker te behandelen oplopen tot 100 000 euro. Voor zeldzame aandoeningen kan dat zelfs tot 400 000 euro gaan. Het geneesmiddelenbudget dreigt te bezwijken onder de toenemende druk van deze woekerprijzen. In 2014 besteedde het Riziv zo’n 1,5 miljard euro aan medicijnen in het ziekenhuis. Dat is ruim 550 miljoen euro meer dan in 2005, of een toename van zo’n 60 % over een periode van nog geen 10 jaar.

De farma-industrie schermt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om zijn prijzen te verantwoorden. Maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw middel écht heeft gekost, mag niemand weten. Een aanzienlijk deel van onderzoek gebeurt overigens aan universiteiten en wordt betaald met belastinggeld en met giften. Bovendien geven de firma’s meer uit aan marketing dan aan onderzoek. En de winstmarges van farmaconcerns horen bij de hoogste van alle industrieën: gemiddeld zo'n 20 %.

Het huidige model van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen levert te weinig meerwaarde. Zo ontwikkelen firma’s voor bepaalde aandoeningen quasi geen nieuwe medicijnen terwijl er nochtans een grote nood aan is, zoals nieuwe antibiotica die kunnen worden ingezet tegen bacteriën die resistent zijn tegen de bestaande middelen. Daarnaast zijn veel nieuwe geneesmiddelen niet of nauwelijks beter dan de reeds bestaande producten.

Laat je stem horen en teken de petitie.

visie

sidebar2