TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Op 28 december 1944 ontstond het Belgisch systeem van sociale zekerheid zoals we het nu kennen. 70 jaar sociale zekerheid in België, dat is voor de FOD Sociale zekerheid zeker een aanleiding om de verjaardag te vieren met een campagne die het woord aan de bevolking geeft.

Sociale zekerheid gaat over wederzijdse hulp en solidariteit: dat is de basis van het socialezekerheidsstelsel in België. Door burgers op te roepen om hun ervaringen te delen, wil de FOD het accent leggen op het solidair karakter van onze sociale bescherming. De campagneslogan 'Samen voor elkaar' herinnert aan de solidariteit waarop ons systeem is gebaseerd. De ene dag help je, de volgende dag word je zelf geholpen. 

Oproep voor getuigenissen

Op  www.samenvoorelkaar.be vind je alvast de getuigenissen van Guillaume, Marga, Nuran, Marie, Selvi, Danny, Patrick, Vincent en Joëlle. In hun eigen woorden vertellen zij ons hoe verschillend hun leven eruit zou zien zonder hulp van onze sociale zekerheid op een bepaald ogenblik in hun leven. 

Alle burgers van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking worden uigenodigd om uit hetzelfde te doen en ons te vertellen waarom ook zij vinden dat de basis van onze sociale zekerheid belangrijk is en hoe zij tijdens hun leven geraakt werden door onze sociale zekerheid. Surf naar www.samenvoorelkaar.be en zend je verhaal in. Surf ook naar de Facebook-pagina van deze campagne.

visie

sidebar2