TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Door belastingontduiking is er meer armoede en ongelijkheid. Onlangs kwamen de LuxLeaks aan het licht: de Belgische regering bleek tientallen belastingdeals te hebben gesloten met grote bedrijven. De schamele 5 % belasting die zij nog moeten betalen staat in schril contrast met de tientallen procenten aan belastingen die je als werknemer en kmo aflegt. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk en onrechtvaardig. Bovendien lopen we zo overheidsgeld mis dat elders bespaard moet worden.

Oxfam wilt dat België zich inspant om een eerlijker internationaal belastingsysteem vast te leggen. De Belgische overheid moet de belangen van de bevolking vooropstellen, niet die van grote bedrijven. We willen dat België aan grote bedrijven, net als aan iedereen, een eerlijke bijdrage aan onze samenleving vraagt.

Ben jij het hiermee eens? Teken dan de petitie van Oxfam!

visie

sidebar2