STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

Op aandringen van het ABVV besliste de regering om een extra premie toe te kennen aan werknemers die lange tijd tijdelijk werkloos waren omwille van corona. Op die manier krijgen 350.000 mensen een klein duwtje in de rug na een moeilijke periode. Hieronder een overzicht van de voornaamste afspraken.

Voorwaarden en modaliteiten

 • Alle werknemers die tussen 1 maart en 30 november 2020 in totaal minstens 53 uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebben ontvangen , krijgen een premie van 150 euro bruto (127,5 euro netto).
 • Vanaf de 68e uitkering komt daar nog 10 euro bruto (8,5 euro netto) per uitkering tijdelijke werkloosheid bij.
 • Zowel de uitkeringen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona als de uitkeringen voor economische werkloosheid komen in aanmerking.
 • Op het totale bedrag wordt 15 % bedrijfsvoorheffing betaald.
 • De premie wordt automatisch en nog voor het einde van het jaar gestort door jouw vakbond.
 • Opgelet: De premie die het ABVV in december betaalt, is gebaseerd op de uitkeringen die je hebt ontvangen voor de periode van maart 2020 tot en met oktober 2020. Het eventuele resterende bedrag op basis van je dagen tijdelijke werkloosheid in november 2020 zal pas in mei/juni 2021 betaald worden. Als je pas met de betaling van de uitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid in november 2020 aan de grens van 53 uitkeringen komt, zal de betaling van de volledige premie in mei/juni 2021 gebeuren.
 • Via ‘Mijn ABVV, je online werkloosheidsdossier’ kun je de stand van zaken van jouw dossier opvolgen.
Om zelf eenvoudig je premie te berekenen, doe je het volgende:
 • (X – 52) x 10
 • Waarbij X = het totaal aantal uitkeringen ontvangen als tijdelijk werkloze in de periode van maart 2020 tot en met november 2020.
 • Indien dit getal lager is dan 150, dan krijg je het minimumbedrag van 150 euro.
Voorbeelden
 • Je kreeg 58 uitkeringen tijdelijke werkloosheid tussen 1 maart en 30 november 2020: je krijgt 150 euro bruto (127,5 euro netto).
  • (58 – 52) X 10 = 60 (getal is lager dan 150 dus je krijgt minimumbedrag van 150 euro)
 • Je kreeg 72 uitkeringentijdelijke werkloosheid tussen 1 maart en 30 november 2020: je krijgt 200 euro bruto (170 euro netto).
  • (72 – 52) x 10 = = 200 euro
 • Je kreeg 200 uitkeringen tijdelijke werkloosheid tussen 1 maart en 30 november 2020: je krijgt 1.480 euro bruto (1.258 euro netto).
  • (200 – 52) x 10= 1480 euro
 • Je kreeg 50 uitkeringen tijdelijke werkloosheid tussen 1 maart en 30 november 2020: je kreeg minder dan 53 uitkeringenen en hebt dus geen recht op de premie.