STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

PICANOL

STAP VOOR STAP OP EEN VEILIGE MANIER HEROPSTARTEN

Weefgetouwenfabrikant Picanol (Ieper) is momenteel druk in de weer om de activiteiten stapsgewijs terug op te starten. Vanaf 19 maart lag de montage-afdeling volledig stil en de week daarop volgden ook de andere afdelingen. Zo goed als alle arbeiders werden tijdelijk werkloos wegens overmacht.

HOOFDAFGEVAARDIGDE MERCEDES DEBELS geeft tekst en uitleg: “In de week van 14 april werd er met mondjesmaat opgestart om uiteindelijk – vermoedelijk – op 5 mei het werk volledig te hervatten. Die testweek is relatief goed verlopen. Het is de bedoeling om stap voor stap steeds meer getouwen te produceren."

Daarbij wordt telkens gekeken of de social distance kan gerespecteerd worden: “In de montage-afdeling zijn extra maatregelen genomen, want dat is moeilijkste afdeling. Het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. In de andere afdelingen zou de opstart vlotter moeten verlopen. Vanuit de firma werd ook een brochure opgestuurd naar iedere werknemer, met daarin een opsomming van alle maatregelen: de aanpassing van de werktijden, het gebruik van ontsmettingsmiddelen, de invoering van éénrichtingsverkeer, het gebruik van gezichtsmaskers, enzovoort.”

Bij wijze van besluit stelt Mercedes: “Het is belangrijk is om goed te luisteren naar wat er leeft op de werkvloer. Alle problemen worden van dag tot dag bekeken, geëvalueerd en aangepakt, telkens in overleg tussen vakbonden en directie.”