STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

TOELEVERINGSBEDRIJVEN VAN VOLVO CARS

ZOEKEN NAAR EEN GEZOND EVENWICHT TUSSEN VEILIGHEID EN ECONOMIE.

Volvo Cars is zich druk aan het voorbereiden om de activiteiten te hervatten. Momenteel loopt een testweek met de helft van de werknemers. In het kielzog daarvan zijn ook de toeleveringsbedrijven bezig om zich klaar te maken. Concreet gaat het om de bedrijven Benteler, Brose, MC Syncro, Adient en Plastal (er is ook nog SNOP, maar zij produceren vooral voor Audi). Als Volvo terug opstart, dan zullen zij moeten volgen.

We spreken erover met bevoegd ABVV-METAAL-SECRETARIS MARC STAELENS: “Alle toeleveringsbedrijven houden zich momenteel klaar voor de opstart. De voorbije weken zijn er overal vergaderingen geweest en wordt bekeken hoe er op een veilige manier kan gewerkt worden. Elke onderneming heeft een plan uitgewerkt.” De vakbonden worden daar uiteraard actief bij betrokken, onder meer via de overlegorganen zoals het CPBW: “Onze delegees zitten mee aan tafel. Zij waken erover dat de plannen werkbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Als het nodig is, dan wordt er bijgestuurd. Eén probleem is bijvoorbeeld dat van het vervoer. Rond carpoolen gelden vandaag strikte regels, waarbij je als chauffeur maximaal één andere persoon mag meenemen. Dat zorgt soms voor moeilijkheden, want niet iedereen heeft een eigen wagen. Openbaar vervoer is vaak ook geen oplossing, zeker niet als je met de vroege staat. Wij hebben de directie daarop gewezen en gezegd dat wie niet op het werk geraakt omdat hij geen vervoer heeft, nog steeds moet kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht.”

De vakbondsafgevaardigden op de toeleveringsbedrijven vinden ook veel hulp en steun bij elkaar: “Er wordt zeer veel informatie gedeeld, onder meer via sociale media. Gemaakte afspraken en plannen worden uitgewisseld. Op die manier kan er van elkaar geleerd worden. Met welke zaken moet je rekening houden? Welke beschermingsmiddelen gebruiken jullie? Wat doe je precies om de nodige afstand te bewaren? Want vergis je niet: onze mensen zitten nog steeds met veel vragen en bezorgdheden.”

Tot slot pleit Marc Staelens voor een voorzichtige opstart van de fabrieken: “Alleen als de veiligheid kan gerespecteerd worden, kan er van een opstart sprake zijn. In de toelevering ben ik ervan overtuigd dat je de nodige afstand meestal wel kan respecteren. Maar ik zeg er wel bij dat bepaalde bedrijven nog aanpassingen zullen moeten doen. Er zal ook nog een tijdje in een lagere bezetting moeten gewerkt worden.”
Er moet met andere woorden gezocht worden naar een gezond evenwicht tussen de gezondheid van de werknemers en het hernemen van de economische activiteit: "We mogen niet vergeten dat heel wat mensen graag terug aan de slag willen, want op financieel vlak hebben velen het vandaag moeilijk. Maar het moet op een veilige manier, anders zitten we binnenkort weer met een piek in de besmettingen en dat moeten we te allen prijze vermijden.”