Volgende week maandag is het paasmaandag, een feestdag die betaald moet worden door de werkgever. We brengen jullie graag nog eens de regels in herinnering voor de betaling van de feestdagen.

  1. Uitzendkrachten die niet onder het stelsel van de tijdelijke werkloosheid vallen
WAT GEBEURT ER MET FEESTDAGEN TIJDENS EEN UITZENDCONTRACT?

Voor uitzendkrachten die voor volgende week een contract krijgen vanaf 13 april is paasmaandag een feestdag onder contract. Hier is geen twijfel mogelijk. Feestdagen die tijdens een uitzendcontract vallen moeten sowieso betaald worden.

WAT MET FEESTDAGEN TUSSEN TWEE CONTRACTEN IN?

Voor uitzendkrachten die tem vrijdag 10 april een contract hebben en die vanaf dinsdag 14 april een nieuw contract krijgen is paasmaandag een feestdag die tussen de twee contracten valt. Deze feestdag moet betaald worden, zonder bijkomende anciënniteitsvoorwaarden.

WAT GEBEURT ER MET FEESTDAGEN DIE NA EEN UITZENDCONTRACT VALLEN?

Voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst, voor zover de uitzendkracht niet opnieuw aan het werk is, zijn volgende regels van toepassing:
  • Tewerkstelling of contract van 14 dagen of minder: geen recht op betaalde feestdagen
  • Tewerkstelling van 15 dagen tot één maand: recht op loon voor één feestdag die valt binnen de 14 dagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het
  • Tewerkstelling van meer dan een maand: recht op loon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het contract.
Voor alle duidelijkheid, de periode van uitzendwerk kan bestaan uit verschillende contracten.

HOE BEREKEN JE DE ANCIENNITEIT VAN EEN UITZENDKRACHT?
  • Alle werkdagen tellen mee. Het maakt niet uit of het gaat om dagcontracten, weekcontracten of langere contracten.
  • Let ook hier op: voor een contract tem vrijdag, geen contract in het weekend maar een nieuw contract vanaf maandag tellen zaterdag en zondag ook mee.
  • Alleen onderbrekingen van 7 dagen of meer tussen twee contracten maken dat je terug vanaf 0 moet beginnen tellen.
  • Als voor de vaste werknemers van de gebruiker de feestdag vervangen wordt door een andere dag, dan krijgt deze ‘vervangingsdag’ dan het statuut van feestdag m.a.w. hier moet dan opnieuw gekeken worden of de uitzendkracht voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de betaling van de feestdag.


2. Uitzendkrachten van wie de contracten verlengd werden en die onder het stelsel van de tijdelijke werkloosheid vallen:

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dat de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing, ten laste zijn van de werkgever (het uitzendkantoor). De periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn.

Voor de uitzendkracht die zich op paasmaandag in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden, betekent dit concreet het volgende:

  • Werknemers die zich op maandag 13 april al méér dan 14 kalenderdagen ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden, zullen voor Paasmaandag geen loon ontvangen van het uitzendkantoor. Zij hebben recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid van de RVA.
Dit is dus NIET het geval wanneer de ononderbroken periode van tijdelijke werkloosheid pas vanaf 31 maart of later aanvatte. Werknemers die ten vroegste vanaf 31 maart in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, hebben bijgevolg nog steeds recht op de feestdag van 13 april ten laste van het uitzendkantoor.