CNH ZEDELGEM

CNH Zedelgem – dat landbouwmachines maakt – behoort tot de ‘essentiële bedrijven’. Toch wordt er vandaag niet gewerkt en zitten alle arbeiders thuis. Binnenkort wil de onderneming terug opstarten, maar voor de vakbonden is dat allerminst vanzelfsprekend. Hoofddelegee Patrick Van de Kerckhove: “De afspraak was om ten vroegste op 20 april terug op te starten. Bepaalde afdelingen – zoals de plaatwerkerij – zouden enkele dagen eerder starten. Er was ook altijd gezegd dat we de situatie regelmatig gingen evalueren, onder meer op basis van wat de regering beslist. Wat blijkt nu? Zonder overleg werden collega’s opgebeld met de mededeling dat ze op 14 april moesten komen werken. Dat was niet de afspraak.” 
De vakbonden zijn bezorgd over de veiligheid van de werknemers, temeer daar de social distance niet overal kan toegepast worden: “Wij vragen voortdurend of de voorschriften kunnen gerespecteerd worden. De directie zegt van wel, maar als we doorvragen blijkt dat niet duidelijk. Op de vraag of er bijvoorbeeld genoeg mondmaskers zijn zeggen ze ja, maar ze moeten wel nog binnenkomen. Wat is het nu? Zijn er mondmaskers of zijn er geen mondmaskers? Er wordt te veel rond de pot gedraaid.”

Daarbovenop zou er ook al onmiddellijk meer moeten gewerkt worden, om het productieverlies in te halen. Maar ook hier wachten ze niet af welke beslissingen de regering zal nemen na 20 april: “Wij begrijpen dat het bedrijf economische schade ondervindt en wij willen zeker meewerken aan een akkoord om overuren mogelijk te maken. Maar dan moeten de zaken eerst duidelijk zijn. Wat gaat er gebeuren met de scholen? Is er opvang voor de kinderen? Komen er nieuwe maatregelen? Je kunt vandaag niet zomaar zeggen tegen de mensen dat ze op 20 april moeten beginnen en direct twee uur langer moeten werken.”

Een derde discussiepunt is het protocolakkoord dat de directie wil laten onderteken door de vakbonden: “Daarin staan alle maatregelen die de arbeider in acht moet nemen. Maar als wij dat mee moeten ondertekenen, dan schuift de directie het probleem door naar de delegees en daar heb ik problemen mee. Als de werkgever wil opstarten is het haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit in veilige omstandigheden kan. Als vakbond is het onze taak om daar op toe te zien. Als wij mee ondertekenen dan zeggen wij dat de genomen maatregelen voldoende zijn, terwijl dat duidelijk nog niet het geval is.”