VOLVO CARS

Op 20 april – na de paasvakantie – hoopt Volvo Cars om opnieuw te kunnen opstarten. Maar in een fabriek waar zesduizend mensen werken én regelmatig dicht bij elkaar moeten komen, is dat geen sinecure. De Volvo-directie pleit daarom voor het gebruik van extra beschermingsmiddelen, zoals beschermende pakken. Op die manier zou er terug kunnen gewerkt worden, ook al kan de ‘social distance’ niet altijd nageleefd worden.
Provinciaal secretaris Jo De Mey betwijfelt of dat een goede oplossing is: “Het uitgangspunt moet zijn: de gezondheid van de mensen staat voorop. Als de regeringsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden, dan kan een heropstart overwogen worden. Maar zolang dat niet het geval is, kan er ook geen opstart zijn. Men tracht nu te sleutelen aan de regels inzake social distancing, maar dan moet je de mensen bijna in een robotpak steken. Dergelijke middelen zijn al niet voldoende beschikbaar in de ziekenhuizen, dus waarom zou dat wel het geval zijn voor Volvo Cars waar zesduizend mensen aan de slag zijn?”  

Op Volvo Cars zitten de arbeiders regelmatig met meerdere mensen tegelijkertijd in kleine wagens. De nodige afstand kan dus onmogelijk gegarandeerd worden. Ook organisatorisch zijn er problemen: “Indien Volvo beslist om terug op te starten, dan zullen ze dat vermoedelijk doen aan honderd procent. Dat wil onder meer zeggen dat er heel veel zal moeten geprikt worden. Op een gewone werkdag staat er al zeer veel volk aan de prikklok. Als daar de 1,5 meter moet gegarandeerd worden, dan is de laatste die binnen gaat een uur te laat en de laatste die buiten komt een uur later thuis. Dat is niet doenbaar. Als je daarover geen goede en werkbare afspraken maakt, dan heb je binnen de kortste keer sociale onrust.”