STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

VANDEWIELE

BINNENKORT PRODUCEREN VOOR DE MEDISCHE SECTOR? Op maandag 6 april start mogelijks de gieterij op weefgetouwenfabrikant Vandewiele (Marke) terug op. Er zouden gietijzeren stukken geproduceerd worden op vraag van een klant actief in de medische sector. VAKBONDSAFGEVAARDIGDE PATRICK BAEKELANDT – zelf tewerkgesteld in de gieterij – vertelt er meer over: “Zowel wij als de werkgever vinden het zeer belangrijk om in te gaan op de  vragen van de medische wereld. We zijn trots dat we een bijdrage kunnen leveren. Maar de mensen worden niet verplicht om te komen werken. Of de gieterij wordt opgestart, zal dus afhangen van het aantal werknemers  dat bereid is om te komen werken. Dat zal eind deze week duidelijk zijn.”

Het spreekt voor zich dat de veiligheidsregels moeten gerespecteerd worden: “We mogen de risico’s niet uit het oog verliezen. Bij een heropstart van de gieterij zullen we als vakbond de nodige controles doen. We hebben een goed gesprek gehad met de directie en duidelijke afspraken gemaakt op vlak van social distancing, ontsmetting van de werkplek en het gebruik van mondmaskers. Bij het betreden van de site zal ook de lichaamstemperatuur van de collega’s gecontroleerd worden.”

Tot slot heeft Patrick nog een belangrijke boodschap voor bepaalde beleidsmakers: “Sommige politici denken blijkbaar dat veel werknemers momenteel in volle vakantiemodus thuis zitten en dat het loonverlies hen niets kan schelen. Maar voor veel mensen is er wel degelijk een aanzienlijke financiële impact. De meesten willen niets liever dan zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie.”