STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

APERAM

Staalbedrijf Aperam is ook nog altijd operationeel. Momenteel is er zelfs geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Tekst en uitleg van onze delegee ter plaatse, Nico Vanardennen: “Alle 850 arbeiders zijn nog aan de slag. Wij werken in een vijfploegenstelsel, dus de collega’s werken hier natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. We zitten momenteel wel met een ziektecijfer van tien procent. We blijven open, maar veel mensen zijn natuurlijk ook ongerust.”

De voorzorgsmaatregelen worden in elk geval goed gerespecteerd: “Iedereen let erop om de nodige afstand te bewaren. Indien een bepaald werk niet kan gebeuren omwille van de afstand, dan wordt het werk stil gelegd en bekijken we hoe we het kunnen oplossen. Momenteel zitten wij als vakbond drie keer per week samen met het management om alles te bespreken en goed op te volgen. Er is ook een algemeen mailadres – een initiatief van de directie – waar mensen terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen.”

Toch acht Nico het reëel dat er binnenkort wel tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd: “Momenteel ondervinden we nog geen economische gevolgen, maar bepaalde klanten hebben al laten weten dat hun bedrijf stil ligt en dat ze dus voorlopig geen staal meer nodig hebben. We bekijken wel of het materiaal dat al gemaakt is, aan andere klanten kan worden verkocht. Maar op een bepaald moment stopt dat ook natuurlijk.”