SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen werden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. De nieuwe data zijn bekend: de SV2020 zullen gehouden worden van 16 tot 29 november 2020. 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

 

 

 

Wat is er beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
-
 toolbox
- campagnehandboek
- app
- campagnevideo najaar
- affichereeks najaar
- regiokranten

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

Hoe kun je kandidaten op de lijst vervangen?

Een kandidaat kan alleen worden vervangen wanneer een vakbond een klacht indient tegen de eigen of een andere lijst of wanneer een werknemer zijn kandidatuur intrekt. Zowel de klacht als de intrekking dienen te worden gericht aan de werkgever. De timing is strikt: de klacht of intrekking kunnen alleen gebeuren in de periode van X + 41 (28 september tot 11 oktober) tot X + 47 (4 tot 17 oktober).

Lees meer...

Kunnen de sociale verkiezingen nog worden uitgesteld?

Hoewel de economie herneemt, zijn er in de metaalsectoren nog steeds bedrijven met veel tijdelijke werkloosheid. Waar weinig arbeiders op de werkvloer aanwezig zijn, is het moeilijk om campagne te voeren en de naleving van de verkiezingsprocedure te controleren. In sommige ondernemingen leeft dan ook de vraag of de verkiezingen nog langer zouden kunnen worden uitgesteld. Zeker is dat er geen nieuw uitstel van de sociale verkiezingen in alle ondernemingen komt: de sociale verkiezingen zullen doorgaan tussen 16 en 29 november.

Lees meer...

Wat met de procedure nu de SV2020 zijn uitgesteld?

Naar aanleiding van de coronacrisis drong de vraag zich op om de procedure van de SV2020 tijdelijk stop te zetten. In de Nationale Arbeidsraad werd overeengekomen om de sociale verkiezingen te laten doorgaan tussen 16 en 29 november 2020, tenzij de gezondheidscrisis langer aansleept. Wat met de technische aspecten van de procedure? Wat met de bescherming van kandidaten?  

Lees meer...

Lijstnummer 3!

Vandaag werden de lijstnummers voor de sociale verkiezingen geloot. Wij kregen (geluks?)getal 3. Via onderstaande knop download je de juiste nummeraffiche. Wie wil, kan de affiche vandaag al downloaden, printen en uithangen. Vanaf maandag 16 december worden de papieren affiches in jouw federatie geleverd. 

Lees meer...

De ‘occulte’ beschermingsperiode: verheldering van een duister begrip

Wie opkomt bij de sociale verkiezingen is beschermd tegen ontslag, discriminatie en overplaatsing. En maar goed ook, want zonder deze bescherming zou het voor de werkgever relatief eenvoudig zijn om ‘lastige’ en kritische vakbondsleden onder druk en/of aan de deur te zetten.

De bescherming van de kandidaten begint op de 30e dag die voorafgaat aan de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt – d.w.z. 120 dagen voor de verkiezingsdag (dat betekent concreet: tussen 12 en 25 januari 2020). De bescherming gaat dus in vóór de kandidatuur van de werknemer gekend is door de werkgever. De periode tussen het ingaan van de bescherming en de bekendmaking van de kandidatuur (op dag X+35), wordt de occulte periode genoemd. De bedoeling van deze occulte periode is te vermijden dat de werkgever de werknemer ontslaat op het ogenblik dat hij een vermoeden heeft dat de werknemer kandidaat zal zijn, maar nog voor de officiële kandidatuur.

Lees meer...

Subcategorieën