SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen werden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. De nieuwe data zijn bekend: de SV2020 zullen gehouden worden van 16 tot 29 november 2020. 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

 

 

 

Wat is er beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
-
 toolbox
- campagnehandboek
- app
- campagnevideo najaar
- affichereeks najaar
- regiokranten

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

Hoe maak je een stoefbrief?

"Wat hebben we allemaal ook al weer gedaan?" Sta eens stil bij wat je als delegee en als fractie klaargespeeld hebt tijdens de coronacrisis. Elke verkiezing opnieuw lijsten we maar al te graag op wat we hebben verwezenlijkt sinds de vorige verkiezingen. Toch weten we ook dat het stemmen kost, wanneer er kort voor de verkiezingen iets misloopt. De mensen vergeten de realisaties van de voorgaande jaren gemakkelijk. Iets dat vers in het geheugen blijft hangen zal de doorslag geven.

Lees meer...

Affiches heropstart campagne najaar

We hervatten onze campagne en gaat voort op hetzelfde elan. Maar wie ABVV-Metaal kent, kent ook onze pragmatische stijl. De campagne krijgt van hieruit dan ook een 'corona-touch' met de slogan 'We stonden er, we staan er: STA MEE OP'.

Lees meer...

Webinars voor kandidaten in november

November nadert. De tijd van vroeg donker, Halloween, wind en regen, Sint-Maarten en… sociale verkiezingen! Wat leggen wij, de vormingsdiensten van ABVV-Metaal, de AC en BBTK en Vorming & Actie vzw, in je schoentje?

Lees meer...

Sociale verkiezingen: nog drie data om te onthouden

X + 70: aanduiding getuigen

Op X + 70 (tussen 27 oktober en 9 november, naargelang de kieskalender van de onderneming) worden de getuigen aangeduid door de vakbonden. Er kunnen evenveel getuigen worden aangeduid als er stembureaus zijn. Voor elke getuige wordt ook een plaatsvervanger aangeduid. De getuigen spelen een belangrijke rol bij de kiesverrichtingen. Zo mogen zij aanwezig zijn bij de overhandiging van de oproepingsbrieven en houden ze toezicht op het goed verloop van de stemming. Ben je aangeduid als getuige, lees dan zeker de Getuigengids van het ABVV om precies te weten wat je te doen staat. Je vindt de gids hier

Lees meer...

Subcategorieën