SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

  1. Elk een stuk van de taart 

ABVV-Metaal wil de koopkracht van de mensen versterken. De coronacrisis heeft onze economie in een recessie gestort, die we nog een hele tijd zullen voelen. In die context is het zeer belangrijk om onze koopkracht (en de economie) te beschermen. Dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats ijveren wij steeds voor een verhoging van de brutolonen. Maar daarnaast zijn er nog vele andere opties. Bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques, bonussen of premies. We ijveren ook voor vrije loononderhandelingen, en dus voor een versoepeling van de huidige, oneerlijke loonnormwetgeving. Wij zorgen ervoor dat iedereen zijn stuk van de taart krijgt! Wie tijdelijk werkloos of ziek wordt, moet kunnen rekenen op deftige vervangingsuitkeringen.

  1. Veiligheid voorop
Vandaag beseffen we meer dan ooit dat veiligheid en gezondheid essentieel zijn, ook op de werkvloer. De veiligheid van werknemers moet ten allen tijde gegarandeerd worden. Wij zorgen ervoor dat de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften strikt worden nageleefd en denken mee na over de praktische uitwerking in ons bedrijf. We stellen voortdurend verbeteringen voor. Ergonomie, kwalitatieve beschermingsmiddelen en een veilige werkomgeving zijn prioritair. Ook maatregelen tegen burn-out en een overdreven werkdruk zijn belangrijk. Met het oog hierop heeft ABVV-Metaal een eigen burn-out-tool ontwikkeld.    

  1. Werkbaar werk
Velen onder ons hebben een zware job: denk maar aan ploegen- en nachtarbeid. Of aan fysiek belastend en repetitief werk. Nog anderen werken dan weer elke dag buiten in weer en wind. De coronacrisis heeft de situatie nog moeilijker gemaakt en zorgde voor extra druk, flexibiliteit en heel veel ongerustheid. Investeren in werkbaar werk is dus cruciaal. Als ABVV-Metaal leveren wij elke dag inspanningen om het werk aangenamer, boeiender en minder zwaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door extra verlofdagen te onderhandelen, te investeren in ergonomie of door te zorgen voor voldoende afwisseling in het werk.

  1. Zeker van je job
Wij vechten voor het behoud van jobs, elke dag opnieuw. Daarom volgen we de economische situatie van het bedrijf – en in het bijzonder de economische gevolgen van corona – op de voet. In geval van herstructureringen en collectief ontslag proberen we om de schade zoveel mogelijk te beperken en sterke sociale plannen te onderhandelen. De komende maanden gaat de economie – ook onze industrie – moeilijke tijden tegemoet. ABVV-Metaal staat klaar om te vechten voor elke job! Ook werknemers met precaire contracten (uitzendarbeid, tijdelijken) vallen bij ons niet uit de boot. Zij zijn steeds de eerste slachtoffers wanneer het economisch minder gaat (dat is ook zo tijdens de coronacrisis). Iedereen moet de kans krijgen op een vast contract. Zekerheid en stabiliteit moeten de regel zijn, niet de uitzondering.

  1. Sociaal vangnet
Solidariteit wil zeggen dat we elkaar helpen en dat we er zijn voor elkaar. En dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De voorbije maanden werd zeer scherp geïllustreerd wat solidariteit concreet wil zeggen. Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. Stuk voor stuk hadden ze recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid (die dankzij de vakbonden verhoogd werden tijdens de coronacrisis). Wie ziek werd, kreeg een ziekte-uitkering (ook verhoogd door de vakbonden sinds de coronacrisis). Solidariteit veronderstelt een sterke sociale zekerheid, zodat wie pech heeft (bijvoorbeeld werkloos of ziek wordt) kan rekenen op een vangnet. Het veronderstelt ook een sterke gezondheidszorg, goede pensioenen en een rechtvaardige fiscaliteit.

  1. Geen speelbal
Er zijn grenzen aan de flexibiliteit die gevraagd wordt van werknemers. Wij zijn geen speelbal van de werkgever, die eenzijdig kan bepalen wanneer er (veel) minder dan wel (veel) meer moet gewerkt worden. De coronacrisis mag geen aanleiding zijn om de werknemers eenzijdig meer flexibiliteit op te leggen. Flexibiliteitseisen moeten altijd het voorwerp uitmaken van sociaal overleg op bedrijfsniveau. Er dient rekening te worden gehouden met onze werk-privé-balans, de werkdruk, financiële situatie, enzovoort.

  1. Rustige oude dag
Oudere werknemers moeten het rustiger aan kunnen doen op het einde van hun loopbaan. Politieke regeringsbeslissingen maken het ons niet eenvoudig, maar we blijven inzetten op tijdskrediet eindeloopbaan, zachte landingsbanen, minder zware functies, … voor wie een beetje gas wil terugnemen. Ook SWT (brugpensioen) en vervroegd pensioen blijven nodig. In al onze sectoren heeft ABVV-Metaal de wettelijke mogelijkheden daartoe maximaal benut.

  1. Werk en privé in balans
Het combineren van werk en gezin is niet vanzelfsprekend. In deze coronatijden wordt dat uitvoerig geïllustreerd. Zeker niet wanneer er in ploegen of met wisselende uurroosters gewerkt wordt. Kinderen moeten naar school gebracht worden of moeten thuisblijven, omdat de scholen sluiten. Als ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter. Een evenwichtige werk-privé-balans is voor ons altijd een aandachtspunt. Net zoals een evenwichtige verlofregeling die niet eenzijdig is afgestemd op de behoeften van de werkgever. In de meeste van onze sectoren heeft ABVV-Metaal trouwens voor een tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten van kinderopvang gezorgd. Op deze manier willen we jonge gezinnen ook financieel een duwtje in de rug geven.  

  1. Groeikansen
Werknemers moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen en om te groeien. Technologische evoluties zorgen voor een veranderende jobinhoud. Voldoende investeren in opleiding is dus cruciaal. We zien erop toe dat iedereen kansen krijgt op vorming en bijscholing. Wie een andere functie wil uitoefenen in het bedrijf, moet daarvoor de nodige ondersteuning krijgen.  

  1. Iedereen gelijk
ABVV-Metaal is er voor iedereen. Voor discriminatie op basis van geslacht, geloof, ras, … is geen plaats in onze vakbond. Wij zorgen mee voor een objectief personeelsbeleid waarin iedereen kansen krijgt op basis van verdiensten. Een gelijke toegang tot opleiding, promoties, … moet gegarandeerd worden. Op initiatief van ABVV-Metaal werd in al onze sectoren een non-discriminatie-cao ondertekend.