SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

In principe gaan de verkiezingen door van 16 november tot 29 november 2020. In ondernemingen met veel tijdelijke werkloosheid (25 % van de arbeiders of van de bedienden) kunnen de verkiezingen worden opgeschort. Voor de opschorting is een unaniem akkoord nodig tussen de vakbonden die lijsten hebben voorgedragen en de werkgever. Andere vormen van overmacht kunnen niet worden ingeroepen om de verkiezingsprocedure op te schorten. Komt de onderneming in moeilijkheden om een afgesproken stemming per brief te organiseren, dan kan alleen in unaniem akkoord de datum van de verkiezingen worden gewijzigd. De nieuwe dag Y moet dan nog steeds binnen de verkiezingsperiode vallen, dus ten laatste op 29 november, anders zullen de verkiezingen onwettig zijn.