SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2024. 

 

Oproepingsbrief

Een aantal dagen voor de kiesdag ontvangt iedereen een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt in het bedrijf verdeeld en je moet aftekenen voor ontvangst. Als je niet aanwezig bent, is je werkgever verplicht de oproeping aangetekend op te sturen naar jouw adres. Op deze oproepingsbrief staat belangrijke praktische informatie, zoals de datum van de stemdag, de plaats van het stembureau en de openingsuren van het stembureau.

 

Stembureau

Elke categorie (Arbeiders – Jongeren – Bedienden en/of Kaderleden) heeft in principe zijn eigen stembureau tenzij anders omschreven in de wetgeving. Tijdens de werkuren heb je het recht om jouw werkpost te verlaten om je stem uit te brengen. Breng de oproepingsbrief en jouw ID-kaart zeker mee op de kiesdag.

 

Afwezig op kiesdag?

Als je nu al weet dat je op kiesdag niet aanwezig bent in het bedrijf, geef dat dan zeker door aan jouw afgevaardigden. Dan bestaat de mogelijkheid dat jij kunt stemmen per brief, als dit zo afgesproken is. Het is ook een mogelijkheid dat je enkel om je stem uit te brengen naar het bedrijf komt. Je werkgever is dan verplicht om jouw verplaatsingsonkosten te vergoeden.

 

Hoe geldig stemmen?

Jouw stem heeft een enorme waarde en daarom is het belangrijk dat jij geldig stemt. Dat kan op twee manieren:
1. LIJSTSTEM: Je kleurt het bolletje dat boven de lijst van ABVV-Metaal staat. Dit wil zeggen dat je akkoord gaat met de volgorde van de lijst.
2. NAAMSTEM: Je kleurt één of meerdere bolletjes naast de gewenste namen van ABVV-Metaal. Dit wil zeggen dat je je voorkeur uitdrukt voor één of meerdere kandidaten. 

Hoeveel bolletjes mag je inkleuren?

Hoeveel naamstemmen (bolletjes) je in dit geval mag kleuren, hangt af van het aantal te verdelen zetels. Vraag hiervoor meer uitleg aan jouw ABVV-Metaal-militanten! Als je meer naamstemmen geeft dan te verdelen mandaten, gaat jouw stem niet verloren! Jouw stem wordt automatisch een lijststem.
Geef je een lijststem én naamstemmen, dan wordt je stem automatisch een lijststem

Let op: Je stem uitbrengen op verschillende vakorganisaties (lijsten) is niet toegestaan en ongeldig. Dat heet panacheren. 

Ik merk in het stemhokje op dat ik een fout heb gemaakt, wat nu?

Als er in jouw bedrijf nog steeds met potlood en papier wordt gestemd en je per ongeluk een vergissing hebt begaan in het stemhokje, vraag dan een ander stembiljet. In de bedrijven waar elektronisch wordt gestemd, laat het systeem niet toe om een fout te maken.

 

Een goede en sterke stem uitbrengen doe je voor ABVV‑Metaal!