SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Wat is een ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad is een overlegorgaan van vakbonden en werkgevers dat maandelijks vergadert over de zaken die binnen het bedrijf gebeuren. Dat gaat onder andere over de economische vooruitzichten, productiecijfers, het personeel (instroom/uitstroom), de verschillende soorten contracten, vastleggen van feest- en brugdagen, jaarlijkse vakantie, het arbeidsreglement ...


Wat is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)?

Net zoals de ondernemingsraad is het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, kortweg het CPBW, een overlegorgaan tussen werkgever en vakbonden. Verschillende zaken worden hierin besproken zoals arbeidsongevallen, het welzijn van de werknemers, veiligheid, milieu, de preventiedienst …

 

Wat is de rol van jouw afgevaardigde in OR en CPBW ?

Jouw afgevaardigden hebben een zeer belangrijke rol te vervullen in beide organen. Zij krijgen als eersten de informatie te zien en zorgen voor een grondige controle: wat zegt de wetgeving hierover? Na de controle van de informatie zullen zij adviezen uitbrengen en afhankelijk van het thema hebben zij ook beslissingsrecht. Ook nadien moet er heel wat worden opgevolgd, een belangrijke taak!

Dankzij de vele opleidingen en vormingen die jouw werknemersvertegenwoordigers kunnen volgen, zijn zij gewapend en weten zij wat hun mogelijkheden zijn in de OR of het CPBW. Hierdoor kunnen ze de werkgever op een gepaste manier antwoorden.

Daarbovenop kunnen zij zich ook beroepen op onze experten om hen te ondersteunen in moeilijkere dossiers. Zo kunnen ze in de OR bijvoorbeeld een beroep doen op onze expertise in herstructureringen of voor een jaarlijkse analyse van de fi nanciële situatie van het bedrijf. In het CPBW kunnen ze dan weer rekenen op de expertise van de preventieadviseur, de arbeidsarts, etc.

 

Wie in OR en/of CPBW zetelt voor ABVV-Metaal, dat beslissen jullie tijdens de sociale verkiezingen.

Bij jouw keuze is het van groot belang dat je iemand kiest die punten op de agenda durft te zetten, die eigen voorstellen formuleert en die een vastberaden opvolging doet, zodat er eventueel kan worden bijgestuurd.