SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Om te zorgen dat de sociale verkiezingen die plaatsvinden van 16 tot 29 november, in de meest veilige omstandigheden kunnen verlopen, spraken de sociale partners af om de regeling voor de stemming per brief en de elektronische stemming te versoepelen. De werkgevers en vakbonden die lijsten hebben ingediend, zullen daardoor nog tot “elke nuttige datum” (dus ten laatste op X + 77) akkoorden kunnen sluiten over de elektronisch stemming en de stemming per brief. Zo nodig kan in het akkoord ook aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus worden aangepast.

Een akkoord over de stemming per brief zal eveneens kunnen worden gesloten voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn, wanneer de stemming ter plaatse niet veilig kan worden georganiseerd. In dat akkoord kan ook worden afgesproken dat de stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig worden beschouwd. Ten slotte zullen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer kunnen worden bezorgd, niet via een aangetekende zending. De getuigen zullen kunnen toezien op deze verzending.

De nieuwe regeling werd vorige week gestemd in de Kamer en werkt terug tot 14 oktober (X + 57). Reeds gesloten akkoorden blijven derhalve geldig. Opgelet: aan de vereiste dat elk akkoord over de stemming per brief of de elektronische stemming unanimiteit tussen de werkgever en de vakbonden die lijsten hebben ingediend vereist, verandert er niets. Zonder unanimiteit over de stemming per brief of de elektronische stemming zal er dus nog steeds fysiek moeten worden gestemd.