SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Hoewel de economie herneemt, zijn er in de metaalsectoren nog steeds bedrijven met veel tijdelijke werkloosheid. Waar weinig arbeiders op de werkvloer aanwezig zijn, is het moeilijk om campagne te voeren en de naleving van de verkiezingsprocedure te controleren. In sommige ondernemingen leeft dan ook de vraag of de verkiezingen nog langer zouden kunnen worden uitgesteld. Zeker is dat er geen nieuw uitstel van de sociale verkiezingen in alle ondernemingen komt: de sociale verkiezingen zullen doorgaan tussen 16 en 29 november.

Op ondernemingsvlak bestaat er wel de mogelijkheid om de verkiezingsprocedure op te schorten. Dat is geen verplichting en kan alleen onder de strikte voorwaarden van artikel 13, § 1 van Wet Sociale Verkiezingen van 4 december 2007. Voor een opschorting is vereist dat minstens 25 % van de arbeiders of de bedienden tijdelijk werkloos is in de periode tussen dag X (11 februari tot 24 februari) en dag Y2 (16 tot 29 november). Het gaat om alle vormen van tijdelijke werkloosheid, dus niet alleen de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona. De opschorting kan bovendien enkel gebeuren op verzoek van een vakbond die in de onderneming een kandidatenlijst heeft ingediend. De werkgever, een werknemer of een vakbond die geen lijst heeft ingediend, kunnen niet het initiatief tot opschorting nemen.

In principe moet wanneer de opschorting wordt gevraagd, een nieuwe verkiezingsdatum worden bepaald in een akkoord tussen werkgever en vakbonden. Kan geen akkoord worden bereikt, dan eindigt de schorsing op de datum waarop de voorwaarde van 25 % tijdelijke werkloosheid niet meer is vervuld.

Stel je de verkiezingen liever niet uit of voldoet je onderneming niet aan de voorwaarden voor een opschorting, dan kan elektronisch stemmen een alternatief zijn.