SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Naar aanleiding van de coronacrisis drong de vraag zich op om de procedure van de SV2020 tijdelijk stop te zetten. In de Nationale Arbeidsraad werd overeengekomen om de sociale verkiezingen te laten doorgaan tussen 16 en 29 november 2020, tenzij de gezondheidscrisis langer aansleept. Wat met de technische aspecten van de procedure? Wat met de bescherming van kandidaten?  

Impact van het uitstel

Hieronder volgt een kort en vereenvoudigd overzicht van de beslissingen van de NAR:

  • De procedures die momenteel in de ondernemingen lopen ter voorbereiding van de sociale verkiezingen, worden volledig en tijdelijk geschorst vanaf moment X+36. Als een bedrijf toch nog de kandidatenlijst zou aanplakken, is die annplakking nietig en moet dat worden overgedaan in het najaar. Hetzelfde geldt voor een klacht die wij willen indienen tegen een kandidatenlijst, de intrekking van een kandidatuur, de samenstelling van de stembureaus, de gedeeltelijke stopzetting, enz. Bij de aanplakking van een kandidatenlijst, raden we aan om het bedrijf een brief te sturen. Gebruik daarvoor de modelbrief.
  • Alle kandidatenlijsten moeten worden ingediend vanaf 17 maart tot en met 30 maart 2020. Alleen in die ondernemingen die nog niet aan dag X+35 zullen geraakt zijn tussen 17 en 30 maart, krijgen de vakbonden extra tijd om hun kandidatenlijsten in te dienen, namelijk tot uiterlijk hun dag X+35 volgens hun verkiezingskalender.
  • De sociale partners in de bedrijven moeten beslissen vanaf wanneer de periode van schorsing een einde neemt en wanneer de procedures hernomen worden vanaf dag X+36. De overlegorganen krijgen de mogelijkheid om dag X+36 vast te leggen eens de schorsingsperiode is afgelopen en dit binnen een periode van twee weken (uiterlijk tussen 23 september 2020 en 6 oktober 2020 als de verkiezingen doorgaan tussen 16 en 29 november 2020). Concreet zal eerst de verkiezingsdag bepaald worden vanaf dan de dag X+36.
  • De nieuwe verkiezingsdag Y valt in de periode van 16 tot 29 november 2020, tenzij de coronacrisis langer zou duren en na de zomervakantie nog niet voorbij zou zijn.
  • De werkgevers verbinden zich ertoe de kandidaten op geen enkele wijze onder druk te zetten. De vakbonden verbinden zich ertoe hetzelfde te doen ten aanzien van de kandidaten van de andere vakbonden.

Voor meer info en details: neem contact op met je secretaris!

Ontslagbescherming

Alle huidige en toekomstige verkozen en niet-verkozen kandidaten genieten een normale ontslagbescherming of een langere ontslagbescherming

Een aandachtspunt is dat er een aparte occulte bescherming is ingeroepen, enkel voor de vervangende, nieuwe kandidaten die nu nog niet gekend zijn. De niet-beschermde periode loopt vanaf de oude dag X+36 (18 tot 31 maart 2020) tot de 36 dagen voor het nieuwe dag X+36 (normaal gezien tussen 18 augustus 2020 en 31 augustus 2020).

Concreet betekent dit dat de werknemers die worden ontslagen in die periode niet kunnen worden voorgedragen als vervangende kandidaat voor de sociale verkiezingen 2020. Het komt er dus op aan dat de werknemers die later nog kandidaat zouden willen zijn, hier zeer discreet mee omgaan.

Belangrijk om te weten: als de reeds ingediende kandidaten tussen de nieuwe X+40 en de nieuwe X+47 onder druk van hun werkgever hun kandidatuur zouden intrekken, soms met een promotie of andere financiële voordelen tot gevolg, kunnen we dezelfde kandidaat opnieuw voordragen op de nieuwe dag X+76 voor dezelfde werknemerscategorie. Daartegen kan een werkgever niet meer in beroep gaan: niet via een interne en ook niet via een externe procedure. Op die manier behoudt deze kandidaat zijn bescherming tegen ontslag voor de komende 4 jaren (of 2 jaren indien hij voor de tweede maal niet-verkozen is)

Onregelmatigheden?

Als ABVV vragen we om alle onregelmatigheden die zouden plaatsvinden in de periode vanaf 18 maart 2020 tot vermoedelijk eind augustus 2020 te melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer info: check de www.abvv.be of neem contact op met je secretaris.