SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Onze koopkracht daalt: onze lonen stijgen niet in gelijke mate met de economische groei. Op de werkvloer ondervinden we aan den lijve wat dat wilt zeggen: collega’s die een voorschot vragen op het loon, een bijverdienste zoeken of met loonbeslag zitten ... ze zijn lang geen uitzondering meer.

De koopkracht van de werkmens verhogen is een collectieve opdracht. Samen beschermen we de zwaksten, of het nu gaat over minimumlonen, loonsverhogingen, betaalbare basisvoorzieningen of belastingshervormingen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Ook op bedrijfsniveau kunnen delegees en secretarissen mooie deals sluiten met de werkgever. Maaltijdcheques, winstpremies, cao 90 of een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid zijn hiervan enkele voorbeelden.