SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Als je mensen hun toekomst afneemt door hen te discrimineren, gaan ze rebelleren. Dat is een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Sociale, economische en culturele uitsluiting beletten de goede werking van een diverse samenleving. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn het antwoord.

Discriminatie tegen tijdelijke uitzendkrachten komt vaak voor. Veel te vaak worden ze gezien als tweederangswerknemers, enkel en alleen omdat ze toevallig met een precair contract aan de slag zijn. Zelfs na jarenlange tewerkstelling
binnen hetzelfde bedrijf, kunnen ze fluiten naar een vast contract. Maar het gaat over mensen, collega’s, niet over een noodoplossing.

Ook arbeiders en bedienden hebben nog steeds een apart statuut. ABVV-Metaal vecht al jaren tegen dit hokjesdenken. Die strijd leverde al wel wat op, maar er is nog heel wat werk voor de boeg.

De aarde is voor meer dan de helft bevolkt door vrouwen. Toch blijven zij te dikwijls slachtoffer van discriminatie en seksueel geweld. Geweld tegen vrouwen op het werk tast de rechten, de veiligheid, de gezondheid en de waardigheid
van de arbeiders aan en is dan ook een kernthema voor ons als vakbond.

De strijd is nog niet gestreden, het is tijd om mee op te staan.