SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

De kwaliteit van je job is van groot belang om aan de slag te kunnen blijven tot het pensioen. Overbelasting – zowel emotioneel als fysiek –, te weinig automie en een slecht sociaal klimaat zijn voorbeelden van slechte werkomstandigheden. Ook werkonzekerheid is een belangrijke oorzaak van stress.

Tevreden werknemers zijn ook productieve werknemers. Elke werkgever wint erbij als hij aandacht heeft voor de werkbaarheid van het werk.

Zo is het belangrijk om in te zetten op kwaliteitsvolle jobs en flexibiliteit op maat van de werknemer: goede afstemming tussen werk en privé, landingsbanen, thematische verloven ...

Ook opleiding en bijscholing houden het werk motiverend. De focus moet liggen op het geheel van de loopbaan van de werknemer.