Senioren 

 

Info voor na je loopbaan

 

“Iedereen heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.” Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Artikel 13, §1). Mobiliteit is een basisrecht. Maar dat recht botst op grenzen. Zich om het even wanneer, naar om het even waar verplaatsen, bestaat niet meer. Dat weet iedereen die dagelijks in de file staat. Mobiliteit is een overbevraagd en schaars gegeven geworden.

Vervoersarmoede kan op twee dingen duiden, nl. niet de financiële middelen hebben om optimaal van mobiliteit te kunnen genieten maar ook het niet kunnen gebruik maken van vervoer door het ontbreken van basisbereikbaarheid kan als vervoersarmoede beschouwd worden.


Mobiel21, Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent concludeerden uit een onderzoek dat vervoersarmoede voorkomt bij alle lagen van de bevolking. Opmerkelijk: 1 op de 5 kan geen kwaliteitsvolle voeding kopen zonder openbaar vervoer.

De Vlaamse regering is ook gestart met een initiatief dat verschillende mobiliteitsoplossingen bundelt. Dat doet ze door alle mobiliteitsinitiatieven herkenbaar te maken en overstappen eenvoudiger te maken. Zo kan men gemakkelijker openbaar vervoer, deelsystemen, (e-)fiets en wagen met elkaar combineren.

Heb je door een handicap, ouderdom, ziekte of (tijdelijke) beperking moeilijkheden om je te verplaatsen? Heb je geen idee waar je recht op hebt of van welke kortingen je kunt genieten? De website https://www.meermobiel.be/ bundelt alle informatie omtrent aangepast vervoer in Vlaanderen én Brussel, je rechten als gebruiker en eventuele financiële tegemoetkomingen.