Senioren 

 

Info voor na je loopbaan

 

Ook anno 2021 gaapt er in België een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Het hoeft niet te verbazen dat die loonkloof naadloos overgaat in een pensioenkloof. Ook zijn de leidinggevende functies nog steeds grotendeels weggelegd voor mannen en zijn meer vrouwen actief in de sectoren met lagere lonen. Voeg daaraan het grote verschil toe op vlak van deeltijds werk. Meer dan 40 procent van alle werkende vrouwen werkt parttime, tegenover ongeveer 10 procent bij de mannen.

De loonkloof uit zich ook in extralegale voordelen. Zo zijn er veel minder vrouwen die een groepsverzekering kunnen afsluiten via hun werkgever. In het geval dat een vrouw wel een groepsverzekering heeft via haar werkgever, zijn de bedragen hiervan meestal lager dan die van een man.


Hoe groot is de pensioenkloof?

In 2019 ontvingen vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 29 procent minder pensioen dan mannen. In vergelijking met 2010 is de genderpensioenkloof met 4,5 procentpunten afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Met een kloof van 31,9 procent ligt er ook in België nog veel werk op tafel om dit verschil weg te werken. Hoewel vrouwen in alle EU-lidstaten geconfronteerd worden met lagere pensioenen, zijn er toch grote verschillen in de pensioenkloof. De twijfelachtige eer om koploper te zijn gaat naar Luxemburg, waar vrouwen 44 procent minder pensioen ontvangen dan mannen. Ook in Malta en Nederland (net geen 40 procent) gaapt er een wijde kloof. Met gemiddeld 2 procent minder pensioen bevinden de Estse vrouwen zich aan de andere kant van het spectrum. Denemarken (7,4 procent) en Hongarije (10,4 procent) behoren ook tot de betere leerlingen van de klas.


Risico op armoede

In 2019 bedroeg in de EU het aandeel gepensioneerden boven 65 jaar dat een risico op armoede liep 15,1 procent. In België bedraagt dit 14,7 procent. ( 13,1 procent voor mannen en 17,8 procent voor vrouwen). Ook hier ligt de proportie vrouwelijke gepensioneerden met een risico op armoede 4 procentpunten hoger dan de proportie mannelijke gepensioneerden.


In het verslag van de Europese Commissie ‘Rechten van de vrouw en gendergelijkheid’ van 12/05/2017 vind je de ontwerpresolutie van het Europees Parlement om deze ongelijkheid weg te werken.