Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Dit zijn de nieuwe quarantaineregels sinds 10 januari 2021

Het grotere plaatje. Omwille van de sterk stijgende coronabesmettingen, heeft de regering de quarantaineregels versoepeld. Men wil vermijden dat te veel mensen uitvallen en dat de testcapaciteit (nog meer) onder druk komt te staan. Of dat een goede zaak is, is nog maar de vraag. In elk geval betreuren wij dat de vakbonden niet geconsulteerd werden en dat de gezondheidsprotocollen eenzijdig – op vraag van het VBO en Unizo – werden aangepast.

Wat zijn de nieuwe regels?

 • Kreeg je al een boosterprik of ben je maximaal vijf maanden geleden voor de eerste keer gevaccineerd? Dan moet je niet langer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Ook een PCR-test is niet langer nodig.
 • Kreeg je nog geen boosterprik of ben je langer dan vijf maanden geleden gevaccineerd? Dan moet je slechts gedurende 4 dagen in quarantaine na een hoogrisicocontact.
 • Ben je niet gevaccineerd? Dan moet je nog steeds 10 dagen in quarantaine. Na zeven dagen kun je uit quarantaine mits een negatieve zelftest.
 • Kinderen die volledig gevaccineerd zijn (twee dosissen) moeten niet in quarantaine na een hoogrisicocontact.
Meer info? Alle afspraken omtrent het test-, quarantaine- en isolatiebeleid vind je op de officiële coronapagina van de overheid.

ArcelorMittal en Volvo Cars geven boosterprik op de werkvloer

Staalbedrijf ArcelorMittal Gent lanceerde eind vorig jaar een project om zijn werknemers op het bedrijf zelf een derde prik te geven (of een eerste prik voor wie zich nog niet heeft laten vaccineren). Het project is een groot succes: Meer dan 1000 werknemers – er werken in totaal 4.600 mensen – hebben zich ingeschreven. Per dag kunnen tot 150 prikken gezet worden.

In de woorden van onze hoofdafgevaardigde Stijn Van Geem – die zich afgelopen woensdag zelf liet vaccineren op het bedrijf: “De vaccinatiecampagne verloopt vlot en praktisch is alles perfect geregeld. Initiatieven zoals deze zijn belangrijk, omdat ze de drukbezette vaccinatiecentra ontlasten. Bovendien hoeven de collega’s zich niet meer te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum.”

Ook autoproducent Volvo Cars – eveneens in Gent – biedt haar werknemers een boosterprik op de werkvloer aan. Vanaf maandag 17 januari gaat de campagne van start.

 

BLIJF VAN ONZE INDEX!Index = behoud koopkracht. Tussen november 2020 en november 2021 stegen de prijzen in ons land met 5,64 procent. Door de hoge inflatie is er ook een hoge loonindexering. Voor de sectoren en bedrijven die in januari 2022 de lonen indexeren, gaat het om een indexaanpassing van 3,56 procent.

 • Werkgeversfederatie VBO was er dan ook weer als de kippen bijom de automatische indexering van de lonen in vraag te stellen.
 • Maar voor ons is het duidelijk: de index zorgt er voor dat onze lonen – min of meer – gelijke tred houden met de stijgende prijzen (inflatie). Ze zorgt niet voor extra koopkracht, maar wel voor het behoud van onze koopkracht. Wij herhalen het dus nog eens:raak niet aan onze index!
Betere loonwet = meer koopkracht. Wij willen niet alleen de koopkracht behouden, maar ook versterken. Daarom is – naast de automatische koppeling van de lonen aan de inflatie – ook een aanpassing van de onrechtvaardige loonwetgeving (de Wet van ’96) cruciaal.

 • De loonwet beknot de vrijheid van sectoren en bedrijven om over hogere lonen te onderhandelen (met magere loonmarges – zoals 0,4% – als resultaat).
 • De loonwet zit ook oneerlijk in elkaar: ze vergelijkt onze lonen met de lonen in de buurlanden, maar ‘vergeet’ om de miljarden euro’s aan loonsubsidies en RSZ-kortingen voor bedrijven in rekening te brengen.

Daarom betoogde het ABVV enkele maanden terug voor een betere loonwet. En daarom zullen wij van de strijd voor meer koopkracht ook de komende maanden een prioriteit maken! 

Button NB loonwet lang

Vaccinatieverlof verlengd en ook mogelijk voor kinderen

Waarover gaat dit? Werknemers hebben recht op klein verlet om zichzelf te laten vaccineren tegen het coronavirus. Recent werd beslist om deze regeling te verlengen tot 30 juni 2022.
 • Je mag afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.
 • Tijdens je afwezigheid behoud je je normale loon.
 • Je moet de werkgever op voorhand op de hoogte brengen van het tijdstip/tijdsslot van de vaccinatie.
 • Wanneer je niet in staat bent om te werken omwille van vaccinatie-bijwerkingen, geldt de regeling van arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.
Ook voor de kinderen. Werknemers hebben eveneens recht op vaccinatieverlof om een inwonend minderjarig kind te begeleiden naar een vaccinatiecentrum. Dit recht geldt ook voor de begeleiding van een volwassen kind met een beperking.
 • Wanneer de ouders van het kind samenwonen, kan slechts één ouder gebruik maken van dit recht.
 • Voor de rest gelden dezelfde formaliteiten als bij het gewone vaccinatieverlof.

Affiche Gelukkig Nieuwjaar 2022

affiche nieuwjaar 2022De nieuwjaarsaffiches zijn klaar en worden deze maand nog geleverd bij de federaties. We lichten al een tipje van de sluier op over het congresthema van 2022!

Download de affiche hier.

Heb jij de coronapremie al gekregen?

Ter herinnering

Dankzij het verzet van de vakbonden tegen de lage loonmarge van 0,4 procent (voor de periode 2021-22) kregen bedrijven de mogelijkheid om een coronapremie van maximaal 500 euro netto toe te kennen aan hun werknemers. Deze premie was voorbehouden voor werknemers in bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ hebben behaald. Wat dat precies betekende, kon sectoraal bepaald worden. De premie bestaat uit papieren of elektronische consumptiecheques die kunnen worden uitgegeven in warenhuizen, horeca, handelszaken, enzovoort (tot 31 december 2022).

Tijdens de sectorale onderhandelingen (najaar 2021) werden in al onze metaalsectoren afspraken gemaakt over de coronapremie. Een overzicht van de exacte regeling in jouw sector vind je hier.

Belangrijk voor jou als werknemer!
 • De beslissing om een coronapremie toe te kennen moest genomen worden uiterlijk op 31 december 2021. Op dat moment moest dus duidelijk zijn of er een premie was en over welk bedrag het ging.
 • De effectieve uitreiking van de coronapremie is echter mogelijk tot ten laatste 31 maart 2022. Met ‘effectieve uitreiking’ wordt bedoeld: het opladen van de consumptiecheques op de elektronische betaalkaart (dezelfde kaart als die waarop je maaltijd- of ecocheques staan) of de overhandiging van de papieren cheques aan de werknemer.  

Problemen of niets ontvangen?

Heb je volgens jou recht op een coronapremie, maar heb je daar nog niets over vernomen? Weigert je werkgever om de coronapremie toe te kennen, klopt het bedrag niet of zijn er andere problemen? Neem dan zeker contact op met ABVV-Metaal in jouw federatie of stel je vraag via ons e-loket of via onze Facebook-pagina (Messenger).

School dicht of kind in quarantaine? Je hebt recht op tijdelijke werkloosheid.

Waarover gaat dit?

In de week van 20 tot en met 24 december sluiten de scholen in het kleuter- en basisonderwijs. Het secundair onderwijs is sinds 6 december overgeschakeld op een mix van fysieke lessen en afstandsonderwijs. Werknemers die niet kunnen werken omdat hun kinderen niet naar school kunnen of in quarantaine moeten, hebben recht op tijdelijke coronawerkloosheid. Hieronder vatten we de regels nog eens samen.

Wanneer heb ik recht?

Werknemers hebben recht op tijdelijke werkloosheid indien een minderjarig kind (dat bij de werknemer inwoont):

 • Niet naar de crèche of school kan wegens een sluiting;
 • Verplicht is om afstandsonderwijs te volgen;
 • In quarantaine moet worden geplaatst.

De werknemer die een gehandicapt kind ten laste heeft dat niet naar het opvangcentrum kan, heeft ook recht op tijdelijke werkloosheid en dit ongeacht de leeftijd van het kind.

Belangrijk: slechts een van beide ouders kan voor dezelfde periode gebruik maken van dit recht.

Wat moet je doen?

 • Breng je werkgever op de hoogte.
 • Als een school of crèche sluit, moet je het attest ‘opvang kind sluiting corona’ aan je personeelsdienst overhandigen. Dit is niet nodig in het geval van een algemene schoolsluiting die wordt opgelegd door de overheid (zoals het basisonderwijs in de week van 20 tot en met 24 december).
 • Als je kind in quarantaine moet, moet je het attest ‘opvang kind quarantaine corona’ ingevuld aan je personeelsdienst bezorgen alsook een doktersbriefje die de quarantaine bevestigt.
 • Je vraagt een werkloosheidsuitkering aan bij het ABVV. Dat kan eenvoudig online via tijdelijkwerkloos.be. Let op: deze aanvraag is niet meer nodig als je sinds maart 2020 al eens tijdelijk werkloos bent geweest (alleen je werkgever moet dan het nodige doen).
Welke vergoeding krijg je?
 • Voor de dagen tijdelijke werkloosheid ontvang je een uitkering ten belope van 70 % van je brutoloon (begrensd tot € 2.840,84 per maand) + een RVA-toeslag van € 5,74 per dag.

 

Uitgebreide info vind je op de site van de RVA.

 

In SWT? Vanaf januari 2022 krijg je meer!

Wat is er aan de hand?

Alles draait om de spilindex. De gezondheidsindex meet hoe duur het leven wordt. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. De spilindex werd in december 2021 overschreden.

Wat zijn de gevolgen?

 • De overheidswedden en sociale uitkeringen worden geïndexeerd met 2 procent vanaf 1 januari 2022.
 • Daarnaast wordt ook de bedrijfstoeslag (= toeslag die de werkgever betaalt aan de voormalige werknemer bovenop zijn werkloosheidsuitkering) in het kader van SWT geïndexeerd met 2 procent. Mensen die op SWT zijn krijgen dus een hogere uitkering.

Nog een verhoging op komst

Het Planbureau verwacht trouwens dat de spilindex in februari opnieuw (en voor het laatst in 2022) wordt overschreden. Houd onze website dus goed in de gaten.

De coronapremie in mijn sector: een handig overzicht

Waarover gaat dit?

De voorbije weken werden in alle metaalsectoren afspraken gemaakt over de coronapremie. Wie er recht op heeft, moet ze in de maand december ontvangen. De premie wordt uitgereikt in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques.

Waar kun je ze uitgeven?

Je kunt de cheques uitgeven in diverse winkels (ook in bepaalde supermarkten), horecazaken, kapsalons, bioscopen, enzovoort. De cheques moeten wel steeds in een fysiek verkooppunt besteed worden. Online aankopen zijn dus niet toegestaan.

Sectoraal overzicht.

Wil je weten wat het bedrag en de voorwaarden zijn van de coronapremie in jouw bedrijf? Hier vind je een overzicht van de coronapremie in al onze sectoren. En niet vergeten: op bedrijfsniveau kunnen steeds betere voorwaarden afgesproken worden!

 

METAALBOUW

ELEKTRICIENS

GARAGES

KOETSWERK

METAALHANDEL

EDELE METALEN

METAALRECUPERATIE

 

Subcategorieën