Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Check je opleidingstegoed! Weten waarop je recht hebt inzake opleiding? Dat kan snel en eenvoudig door je opleidingstegoed te raadplegen. Je ziet er in één oogopslag welke mogelijkheden je hebt om je bij te scholen in je huidige job of om je carrière een andere wending te geven.

  • Het opleidingstegoed is de overkoepelde term voor de verschillende opleidingsincentives van de Vlaamse overheid: Vlaams Opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en het tijdskrediet met motief opleiding.

In het nieuws. Het aantal mensen dat gebruikt maakt van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) zit trouwens in de lift. Tijdens het schooljaar 2022-23 maakten 16 % meer werknemers gebruik van dit systeem om een opleiding te volgen.

  • Dankzij VOV kunnen werknemers in de privé-sector een opleiding volgen tijdens de werkuren zonder (of met beperkt) loonverlies.
  • Opvallende vaststelling: vooral arbeiders maken steeds vaker gebruik van VOV om zich bij- of om te scholen. Daarnaast wordt er ook vooral in grotere bedrijven beroep gedaan op VOV.

Ook in onze metaalsectoren ondersteunen we opleiding. Wist je bijvoorbeeld dat werknemers in de sector metaalbouw (PC 111 en 209) via de loopbaanrekening recht hebben op een tussenkomst in de opleidingskosten ten belope van 1000 euro per jaar?

  • Let op: enkel voor opleidingen op eigen initiatief en buiten de werkuren!

Meer weten over de specifieke opleidingsmogelijkheden en -rechten in onze sectoren? Neem zeker eens een kijkje op de website van onze opleidingsfondsen mtech+, Educam en Volta. Ook in onze sectorboekjes lees je alles over opleiding en vorming in jouw sector.