Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Als jobstudent verdien je normaal gezien hetzelfde loon als jouw collega’s inclusief eventuele maaltijdcheques en eindejaarspremie tenzij afspraken in de sector (CAO’s) dat anders bepalen.


Maar wat is dat loon? 

Dat hangt dan weer af van de sector en de functie waarin je werkt.

In de metaalsectoren hebben we sectorale minimumlonen maar dat is niet overal zo.

Werk je in een sector waar geen minimumlonen werden afgesproken, kan het zijn dat je tot je 21 jaar minder verdient dan jouw collega’s. Je loon kan dan beperkt worden tot (een percentage van) het zogenaamde Gewaarborgd Gemiddeld Minimummaandinkomen afhankelijk van je leeftijd.

Vanaf 1 januari 2023 zijn onderstaande minimumlonen van kracht:

Leeftijd

Per uur (38u)

Per maand

16 (>)

67%

7,9545

1309,84

17

73%

8,6668

1427,14

18

79%

9,3792

1544,44

19

85%

10,0915

1661,74

20

90%

10,6852

1759,49

21

100%

11,8724

1954,99
Sommige sectoren hebben een aparte verloning afgesproken voor studentenarbeid. Hierdoor is het ook mogelijk om minder te verdienen.  Raadpleeg hiervoor dus de CAO’s.

Let wel: je werkgever mag altijd meer geven dan het minimum maar nooit minder.

Hoe zit dat fiscaal?

Voor jobstudenten werd een aparte fiscale regeling ontwikkeld die heel voordelig is. Er wordt immers een solidariteitsbijdrage van 8,14% ingehouden waarvan 2,71% door jou(w loon) wordt betaald. Van zodra je meer dan 475 uren werkt, betaal je de gewone RSZ-bijdrage (op de bijkomende uren) van 13,07%. Voor de periode van 2023 tot 2024 werd het aantal uren dat je (fiscaalvriendelijk) mag werken trouwens verhoogd tot 600 uren!

Indien je deze drempel overschrijdt, zal niet alleen jij meer sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen maar zal ook jouw werkgever patronale bijdragen moeten betalen (± 27 en ± 32% voor respectievelijk bedienden of arbeiders). Je kan naast je studentencontract ook met een andere arbeidsovereenkomst werken (en normale bijdragen betalen). Indien je echter 80u per maand overschrijdt, verliezen je ouders hun kinderbijslag (het ‘Groeipakket’) voor die maand.

Indien je twijfelt (of jouw werkgever wil zeker spelen) kan je altijd een online-attest vragen via www.studentatwork.be

Moet je belastingen betalen?

Je hebt inkomen en bent belastingplichtig maar net als andere belastingplichtigen, heb je recht op een belastingvrije som voor inkomen uit arbeid. Voor studenten bedraagt die voor de inkomsten in 2023, 14.514,29 EUR bruto (10.160 EUR netto) . Al hetgeen je hierboven verdient, zal onder de gewone progressieve inkomensbelasting vallen. 

Vergeet dus niet om een belastingaangifte in te dienen.


Wat is ten laste blijven?

Dat is natuurlijk belangrijk voor je ouders want niet alleen de kinderbijslag (het zogenaamde groeipakket) hangen af van hoeveel je werkt. Ook de belastingen zullen hierdoor beïnvloed worden maar dan afhankelijk van hetgeen je verdient. Zij krijgen immers een verhoogde vrijstelling voor kind(eren) ten laste.

Het bedrag dat je netto mag verdienen is voor 2023 vastgelegd op 3.820 EUR indien je ouders nog samen zijn en 5.520 EUR indien je mama of papa alleenstaand is. Van jouw verdiende inkomsten in 2023 mag je echter een bedrag ten belope van 3.190 EUR aftrekken (2.910 EUR in 2022). Daarna mag je nog 20% forfaitair aftrekken voor de gemaakte kosten (of je werkelijke kosten bewijzen) vooraleer je aan de nettobestaansmiddelen komt die aan die grenzen onderworpen zijn.Contacteer bij vragen je secretaris of sluit je aan bij onze vakbond. 

Wist je trouwens dat dat voor studenten gratis is bij ons?