Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Jobstudent of sollicitant … Soms wanneer je solliciteert vraagt de potentiële werkgever wel eens om te kunnen nagaan welk vlees hij of zij in de kuip heeft. Met andere woorden wordt gevraagd of je proef wil draaien, meestal onbezoldigd. 

En vaak met de belofte op een contract na de proef.

Kan dit zomaar?

Ja, dit kan. Een proefmoment kan ingelast worden zonder dat er loon verschuldigd is voor het geleverde 'werk'.

Maar er zijn wel regels. Zo is er best een akkoord tussen sollicitant en toekomstige werkgever over de duur van de proef, de taken en het al dan niet bezoldigd karakter ervan. Dit is ook belangrijk om te vermijden dat je in het 'zwart' aan het werken bent, met alle mogelijke gevolgen wanneer een controle zou plaatsvinden.

De proef mag wel niet langer duren dan nodig om je kundigheid te testen (meestal enkele uren) en het werk dat je doet mag ook niet rendabel zijn (de werkgever kan je niet inschakelen als gewone werknemer gedurende de proef).

Wat als de regeltjes niet worden gevolgd?

Wanneer er wel loon betaald wordt of er is geen akkoord of er wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld dan werd een contract van onbepaalde duur gesloten en kan je naast het loon voor de gewerkte uren ook aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding (wanneer je na de proef geen contract ondertekend hebt).