Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

We hebben in België schrikbarend veel langdurig zieken en het aandeel stijgt. Al meer dan 500.00 mensen zijn langer dan een jaar ziek wat anderhalve keer meer is dan het aantal werklozen. 

De aanpak hiervan werd onlangs hervormd met aandacht voor wat wel nog kan in plaats van wat niet meer kan. Er wordt korter op de bal wordt gespeeld en opstart van een re-integratietraject staat niet langer quasi-automatisch gelijk aan een ontslag wegens medische overmacht. Bovendien worden nu ook werkgevers aangespoord om uitval te beperken.

Wat is er verbeterd?

De eenvoud en snelheid van het traject! 

Er wordt niet langer met werkdagen maar met kalenderdagen gewerkt en de procedure kan enkel door jouw werkgever of jezelf (of je geneesheer) worden opgestart. De Preventieadviseur-Arbeidsarts wordt direct (na 30 dagen) op de hoogte gebracht van jouw ziekte en moet vanaf dan op zoek gaan naar wat het beste is voor iedereen.
Ook termijnen zijn ingekort want hoe sneller er wordt gehandeld des te groter de kans op re-integratie is. 

Het evenwicht!

Je werkgever moet onderzoeken wat mogelijk is om je terug aan het werk te krijgen in een plan dat door jou maar ook door ons zal worden onderzocht tijdens het periodieke collectieve overleg over het arbeidsongeschiktheidsbeleid inzake de aanpak van langdurig zieken op ondernemingsniveau. Wij kunnen dus één en ander nakijken en verbeteringen voorstellen. Daarnaast is er een responsabiliseringsbijdrage voor de werkgever met buitensporig veel ziekte. De opbrengsten worden doorgestort aan jouw Fonds voor BestaansZekerheid voor maatregelen ter preventie van (langdurige) arbeidsongeschiktheid en ter verbetering van de re-integratie van zieken te nemen.

Je zekerheid (ook financieel)!

Het re-integratietraject is losgekoppeld van ontslag wegens medische overmacht en dat laatste procedure kan pas na 9 maand ten vroegste worden opgestart.
Daarnaast kan je nu ook geleidelijker heropstarten (bv aan 20%) wat financieel interessant is en wordt de neutralisatie van het gewaarborgd loon beperkt tot 20 weken. Indien je dus na deze periode ziek zou vallen, heb je voor de uren die het ziekenfonds je toeliet te werken, toch recht op gewaarborgd loon.

Lees ook meer in ons RIT 2.0 dossier met update juli 2023: klik hier.