Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wanneer je eindejaars- of getrouwheidspremies worden betaald door een fonds voor bestaanszekerheid dan zal de bedrijfsvoorheffing vanaf nu 23,22% bedragen.

Hiervoor was dit niet uitdrukkelijk geregeld. 

Op het vast tarief van 23,22% worden geen verminderingen zoals bvb voor kinderen toegepast.

Let op: deze bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je definitieve inkomstenbelasting. De belasting die je uiteindelijk zal moeten betalen, daar verandert niets aan.