Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Aan de orde. De zomer is een periode waarin studenten via studentenarbeid werkervaring kunnen opdoen en een financieel duwtje in de rug krijgen. Belangrijk is evenwel de reglementering te respecteren, bewust te zijn van de regels en limieten, en legitieme werkgevers te kiezen.

Aandachtspunten.

1. Wat zijn de limieten? 
Sinds 1 januari 2023 is het aantal uren dat je als student mag werken verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Dit geldt voor 2023 en 2024. Je kunt de uren vrij opnemen tijdens het ganse jaar. Via student@work volg je eenvoudig op hoeveel uren je nog kunt opnemen. In het jaar dat je afstudeert, kun je nog als jobstudent werken tot 30 september.

2. Welke formaliteiten moet je vervullen?
Je moet een schriftelijke overeenkomst hebben die door beide partijen is ondertekend en waarvan je zelf een exemplaar hebt. De overeenkomst mag niet meer dan 12 maanden bedragen. De eerste periode van drie werkdagen van de eerste studentenovereenkomst is een proefperiode. Dit moet er dan wel uitdrukkelijk in staan. Zowel jijzelf als de werkgever kunnen tijdens de proefperiode de overeenkomst beëindigen zonder opzeg. Verder moet de werkgever je een kopie van het arbeidsreglement bezorgen. De werkgever verzekert je tegen arbeidsongevallen en doet aangifte van je tewerkstelling in Dimona.

3. Hoeveel uren mag je per dag/week werken?
Je mag werken zoals een andere ‘vaste’ werknemer, maar je mag niet meer dan 8 uren per dag en 40 uren per week presteren, als je geen 18 jaar bent. Overuren zijn dus uit den boze! Tussen twee werkdagen heb je als student ook recht op een verplichte rustpauze van 11 uren. De pauze gedurende de dag bedraagt een half uur of een uur, afhankelijk van het feit of je ouder of jonger dan 18 jaar bent. Ook op zondagen mag je maar in bepaalde gevallen werken, als je nog geen 18 jaar bent. Nachtarbeid kan enkel wanneer er sprake is van ploegenarbeid binnen de onderneming of mits er een wettelijke afwijking is.

4. Hoeveel bedraagt mijn loon?
Vaak zijn er binnen de sector afspraken over het minimumloon dat de werkgever je moet betalen. Anders geldt er een percentage van het gewaarborgd minimummaandinkomen.

5. Hoe zit het met mijn belastingen?
Op het loon worden geen gewone sociale bijdragen ingehouden, enkel een solidariteitsbijdrage. Je moet geen belastingen betalen zolang je niet meer verdient dan 14.514,29 euro (bruto).

6. Ben ik nog kind ten laste ?
Dit is belangrijk voor je ouders. Je blijft ten laste wanneer je niet meer verdient dan 7.965 euro, als je ouders gehuwd of samenwonend zijn, of 10.090 euro, wanneer je ten laste bent van een alleenstaande ouder.