Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

 

Ontdek de harde realiteit van de loonkloof met deze checklist. Lees meer over de ongelijkheden en verborgen waarheden van beloningsongelijkheid. Het is tijd om de ogen te openen en te streven naar een eerlijker systeem.

 • Veeg voor eigen deur en bekijk jouw aandeel in het huishouden kritisch. Maak het onderwerp bespreekbaar binnen het gezin.
 • Ben je een vrouw? Geloof in je talenten en laat je niet leiden door stereotypen in je keuzes. Wees jou er wel van bewust dat deeltijds werken je waarschijnlijk meer werk en minder loon gaat bezorgen.
 • Informeer je over de loonkloof op jouw bedrijf. Elke twee jaar moet je een ‘Analyse van de bezoldigingsstructuur’ krijgen in de ondernemingsraad (of CPBW indien geen OR; bedrijven vanaf gemiddeld 50 werknemers). Dit wordt ook het analyseverslag genoemd. Hieruit moet blijken of het loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is.
 • Ga ook na of naast het brutoloon, vrouwen minder alternatieve verloning krijgen. De beloningskloof is namelijk nog groter dan de loonkloof. 
  Stel vragen over het analyseverslag en over het diversiteitsbeleid van jouw bedrijf.
  Maak softe thema’s bespreekbaar op het bedrijf. Als vrouw en als man!
  o Ouderschapsverlof
  o Combinatie werk-gezin
  o Borstvoedingspauzes
  o Mogelijkheid om te rusten tijdens zwangerschap
 • Volg de actualiteit: binnenkort gaat Europese regelgeving van kracht die meer transparantie vraagt van de bedrijven en het aanpakken van de loonkloof meer afdwingbaar maakt.
 • Spreek met vrienden, familie en collega’s over dit probleem. Er kan pas iets veranderen als we de taken in gezinnen anders gaan verdelen (een arbeidsduurvermindering kan hierbij helpen) en als we ‘vrouwelijke beroepen’ gaan opwaarderen. Als het thema niet leeft, hebben politici niet de stimulans om iets te veranderen.
 • Onderteken de petitie om het statuut samenwonende afte schaffen. Dit statuut zorgt ervoor dat samenwonenden een lager bedrag ontvangen bij sociale uitkeringen, toeslagen, correcties of voordelen.
  Twee argumenten om dit af te schaffen zijn:
  o “De veronderstelde solidariteit binnen koppels of tussen samenwonenden in het algemeen bestaat niet altijd. Dit leidt tot afhankelijkheidssituaties die in strijd zijn met de gendergelijkheid en met de autonomie van vrouwen.”
  o “Het zijn vooral vrouwen die bij deeltijds werk en lage lonen hun beroepsactiviteit of werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten opgeven, omdat het statuut van gezinshoofd financieel voordeliger is voor het gezin."