Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Welkom bij deze checklist waarin we de realiteit van de loonkloof onderzoeken. Hier zul je meer reflecteren over de ongelijkheden en verborgen waarheden van beloningsongelijkheid. 
 • Maak dat je info krijgt over de loonkloof op jouw bedrijf. Elke twee jaar moet je een “Analyse van de bezoldigingsstructuur” krijgen in de ondernemingsraad (of CPBW indien geen OR; bedrijven vanaf gemiddeld 50 werknemers). Dit wordt ook het analyseverslag genoemd. Hieruit moet blijken of het loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is. (https://www.abvv.be/sites/abvv/files/2021-12/Loonkloof%20dichten%20in%20de%20praktijk.pdf)

 • Ga ook na of naast het brutoloon, vrouwen minder alternatieve verloning krijgen. De beloningskloof is namelijk nog groter dan de loonkloof.

 • Stel vragen over het anaylseverslag en over het diversiteitsbeleid van jouw bedrijf.

 • Maak softe thema’s bespreekbaar op het bedrijf. Ook als man!

  • Ouderschapsverlof

  • Combinatie werk-gezin

  • Borstvoedingspauzes

  • Mogelijkheid om te rusten tijdens zwangerschap

 • Volg de actualiteit: binnenkort gaat Europese regelgeving van kracht die meer transparantie vraagt van de bedrijven en het aanpakken van de loonkloof meer afdwingbaar maakt. (www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-reach-provisional-deal-to-close-gender-pay-gap/)

 • Spreek met vrienden, familie en collega’s over dit probleem. Er kan pas iets veranderen als we de taken in gezinnen anders gaan verdelen (een arbeidsduurvermindering kan hierbij helpen) en als we “vrouwelijke beroepen” gaan opwaarderen. Als het thema niet leeft, hebben politici niet de stimulans om iets te veranderen.

 • Onderteken de petitie (www.stop-statut-cohabitant.be) om het statuut samenwonende af te schaffen. Dit statuut zorgt ervoor dat samenwonenden een lager bedrag ontvangen bij sociale uitkeringen, toeslagen, correcties of voordelen.

 • Lees de 12 manieren van het ABVV om samen de loonkloof aan te pakken na: https://www.abvv.be/vrouwen-weten-waarom-12-manieren-om-de-loonkloof-aan-te-pakken