Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nieuw. Sinds 25 mei 2023 worden pleegouders en pleegkinderen in het kader van langdurige pleegzorg gelijkgesteld met ouders/kinderen, wat het recht op klein verlet betreft.
  • Concreet wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder en de pleegvader met de vader voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet.
  • Deze uitbreiding geldt alleen voor langdurige pleegzorg, wat wil zeggen dat van bij de aanvang duidelijk moet zijn dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin zal verblijven.

Klein verlet? Een algemeen overzicht van de gebeurtenissen (huwelijk, overlijden, ….) die aanleiding geven tot klein verlet vind je hier. In onze metaalsectoren gelden soms betere afspraken (alle info daarover in onze Op Zak’s). De dagen klein verlet zijn gedekt door gewaarborgd loon.