Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat? Gewaarborgd loon is het loon waarop je recht hebt wanneer je ziek bent of een ongeval hebt gehad (in geval van beroepsziekte of arbeidsongeval gelden andere regels). De regeling verschilt naargelang je arbeider of bediende bent.
  • Ben je bediende en kan je niet werken door ziekte of ongeval? Dan betaalt de werkgever het volledige brutoloon uit gedurende maximaal 30 kalenderdagen. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds.
Ben je arbeider? Dan is de regeling als volgt:
  • De eerste 7 kalenderdagen = 100% van het brutoloon
  • Van dag 8 t.e.m. dag 14 = 85,88% van het brutoloon
  • Van dag 15 t.e.m. dag 30 = 25,88% van het begrensde brutoloon (+ 85,88 van het deel boven deze grens). Daarbovenop betaalt het ziekenfonds nog 60% van het begrensde brutoloon uit.
Voorwaarden.
  • Arbeiders moeten minstens 1 maand in dienst zijn om recht te hebben op gewaarborgd loon.
  • Bedienden moeten een contract hebben van onbepaalde duur of een tijdelijk contract van minstens 3 maanden (indien niet, moeten bedienden ook minstens 1 maand in dienst zijn).
Meer info nodig? Check dit.