Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vakbondsvrijheid in gevaar. Op maandag 22 mei organiseren de vakbonden een nationale betoging in Brussel. We verzamelen om 10 uur aan station Brussel Noord. Reden? Onze syndicale vrijheden staan onder druk!

  • Het conflict bij Delhaize maakt dit nog maar eens duidelijk. Actievoerders krijgen er te maken met deurwaarders, dwangsommen en worden gearresteerd door de politie. Dergelijke aanvallen tegen ons recht op sociale actie kunnen we niet aanvaarden.
  • Ook ABVV-Metaal kreeg onlangs te maken met een aanval op de vakbondsvrijheid, toen Osman Disli – afgevaardigde op ArcelorMittal – werd ontslagen louter en alleen omwille van zijn syndicaal engagement.

Sociale dumping in opmars. Op 22 mei betogen we ook tegen alle vormen van sociale dumping.

  • Denk bijvoorbeeld aan de flagrante mensenhandel zoals bij Borealis en Proximus. Maar ook aan het verplaatsten van werknemers naar andere paritaire comités (met slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden) zoals bij Delhaize.
  • Dergelijke ontwikkelingen – die alleen maar zorgen voor meer winst voor aandeelhouders en slechte(re) voorwaarden voor werknemers – moeten dringend stoppen!


Duik dieper!

  • Meer weten over onze rechten en plichten in geval van stakingen? Lees hier ons e-book over het stakingsrecht
  • Meer weten over onze strijd tegen sociale dumping? Lees ons dossier in de nieuwe MagMetal.