Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit?

Begin februari lanceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Green Deal Industrial Plan’. Dit plan moet een antwoord bieden op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), die bijna 400 miljard dollar vrijmaakt voor investeringen in groene industriële sectoren op VS-grondgebied (batterijen, hernieuwbare energie, …). In Europa was daardoor de vrees ontstaan dat cruciale investeringen zouden weglekken naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.  

Het plan voorziet onder meer in:

  • 270 miljard euro aan leningen aan subsidies (grotendeels uit reeds bestaande fondsen) voor bedrijven die investeren in duurzame Europese industrieën.
  • Een versoepeling van de regels inzake staatsteun, waardoor lidstaten sneller en eenvoudiger investeringen kunnen stimuleren. Hierbij is het wel belangrijk dat de werking van de interne markt gewaarborgd blijft en dat lidstaten niet in een subsidierace verwikkeld raken.
  • De vergunningsprocedures voor grote industrieprojecten (bijv. windmolenparken of batterijfabrieken) worden versoepeld, zodat sneller kan worden geschakeld.
  • Er gaat aandacht naar de vaardigheden die werknemers nodig hebben in een klimaatneutrale en hoogtechnologische industrie.
  • Internationale samenwerking en handelsakkoorden met niet-EU-landen staan eveneens hoog op de agenda (Europa wil protectionisme vermijden en globale samenwerking promoten).    
Syndicale analyse. Veel elementen uit het industrieplan moeten nog concreet worden uitgewerkt. Wij juichen alleszins toe dat de EU inzet op het versterken en verduurzamen van de Europese industrie. Toch zijn er ook belangrijke aandachtspunten:
  • Voor ons is het cruciaal dat bedrijfssteun onderworpen is aan duidelijke voorwaarden, zoals het respecteren van het sociaal overleg en het creëren van goede en werkbare jobs. Van een blanco cheque aan bedrijven kan nooit sprake zijn!
  • Er moet nog sterker ingezet worden op de vaardigheden die werknemers nodig hebben. In elk Europees land moet het individuele recht op opleiding en het recht op betaald opleidingsverlof (zoals VOV bij ons) uitgebreid worden – in het bijzonder voor ouderen, kortgeschoolden en vrouwen. Alleen wanneer iedereen mee is en kansen krijgt, is een rechtvaardige transitie mogelijk.
Graaf dieper. Meer weten over het Europese en Belgische industriebeleid? Lees dan zeker ons dossier in de laatste MagMetal!